Pedagogicko-psychologické poradne

Pedagogicko-psychologické poradne (PPP): Centrá výchovnej ...

Spišská Nová Ves 052 01, Tomašíkova 5 ... Pedagogicko-psychologické poradne (PPP) Linka Detskej Istoty; Kontakt; O nás. Mestský detský parlament; Založenie ...

www.sikana.eu/pedagogicko%2Dpsychologicke%2Dporadne%2Dppp/d-1024/p1=1022

Psychologia.sk - slovak psychology directory - (www ...

Pedagogicko-psychologické poradne v SR: (zaužívaná skratka PPP) ... OPPP, Tomašíkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves ; OPPP, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky ;

www.psychologia.sk/centra.php

Pedagogicko-psychologické poradne | www.mamatata.sk

Pedagogicko-psychologické poradne. Node › Pedagogicko-psychologické poradne \ Rodina \ Bratislavský kraj ... Tomašíkova 5 | 052 01 Spišská Nová Ves ...

www.mamatata.sk/node/215432

Využite možnosť pedagogicko-psychologickej poradne ...

Pedagogicko-psychologické poradne majú na Slovensku už viac ako päťdesiatročnú tradíciu. Fungujú vo všetkých regiónoch. Pedagogicko-psychologická ...

nasenovinky.sk/article/36973/vyuzite-moznost-pedagogicko-psychologickej-poradne

Pedagogicko – psychologická poradňa v Poltári

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; ... Pedagogicko – psychologické poradne majú na Slovensku ... O to sa snaží tím odborných pracovníkov poradne: ...

poltar.virtualne.sk/pedagogicko-psychologicka-poradna-poltar.html

Služba: Sociálne služby - ekumena.sk

... OÚ a pedagogicko-psychologické poradne v regióne ... 052 02 Spišská Nová Ves Zriaďovateľ ... okres Spišská Nová Ves Dom charity sv.

www.ekumena.sk/special/diakonia/2002/s-socialnesluzby.htm

CIEĽOVÝ STAV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A NÁVRHY OPATRENÍ NA ...

... ai.), ale aj inštitúcie, akými sú pedagogicko – psychologické poradne, metodické ... centrá voľného času, špeciálno – pedagogické poradne, ...

rocepo.sk/downloads/DokSRvlada/DokSRvlada018.doc

Milénium - RODINA A ŠKOLA - skvelarodina.sk

Pedagogicko-psychologické poradne a zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva, ... špeciálno-pedagogické poradne, logopedické a lekárske služby, ...

www.skvelarodina.sk/milenium/

Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania - szm.com

... školský lekár, pedagóg voľného času a i.), ale aj inštitúcie, akými sú pedagogicko-psychologické poradne, ... špeciálnopedagogické poradne, ...

www.mpartners.szm.com/subory_index/ps/index_subory/legislativa/ine/millenium.doc

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ poradna Prešov | Zlaté stránky

pedagogicko-psychologické poradenstvo; ... poradne Pozrieť profil Pozrieť profil ... 05201 Spišská Nová Ves

www.zlatestranky.sk/firmy/Pre%C5%A1ov/q_pEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICK%C3%81+poradna/1/

Ďakujeme Nadácií otvorenej spoločnosti – Open Society ...

4 Kto sme Sme nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné vzdelávanie. Realizujeme kvalitné a zaujímavé programy, ktoré ...

skoladokoran.sk/wp-content/uploads/Vyrocna_sprava_NSD_2005.pdf

Metodický pokyn - web.uips.sk

pedagogicko-psychologické poradne, špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá, ... 810 Okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves SN

web.uips.sk/statis/docs/MP40.doc

Poradenstvo, poradne | Zlaté stránky

Spišská Nová Ves; Topoľčany; ... pedagogicko-psychologické poradenstvo; pediater; ... špeciálne poradne … poradenstvo pre budúce …

www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_poradenstvo,+poradne/1/

www.rokovania.sk

pedagogicko-psychologické poradne a centrá poradensko-psychologických služieb – preventívne aktivity pre rizikové skupiny detí a ... OÚ Spišská Nová Ves

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/7870

Štruktúra vzdelávacieho systému SR | Katarína Kočišová ...

Pedagogicko-psychologické poradne a zariadenia ... 344 315 335 324 335 320 361 349 330 3013 Spišská Nová Ves 1589 1439 1461 1454 1405 1404 1446 1348 ...

www.academia.edu/7230919/%C5%A0trukt%C3%BAra_vzdel%C3%A1vacieho_syst%C3%A9mu_SR

Referaty.sk - Výchovné poradenstvo

Pedagogicko-psychologické zásady ... a stredisko pre voľbu povolania neskôr premenované na pedagogicko-psychologické poradne na Slovensku v ...

referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/32121/vychovne-poradenstvo

Referaty.sk - Možnosti detekcie syndrómu CAN

Týmito prevenciami sa zaoberajú inštitúcie, ako sú pedagogicko-psychologické poradne, centrá výchovnej prevencie a psychologickej prevencie, ...

referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/47676/

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - nczisk.sk

... pedagogicko-psychologické poradne a ... 808 Rožňava 506 Martin 809 Sobrance 507 Námestovo 810 Spišská Nová Ves 508 Ružomberok 811 Trebišov ...

www.nczisk.sk/Documents/metodika_2005/MP_drogy_05.doc

archiv.vlada.gov.sk

... s ktorými majú pedagogicko-psychologické poradne dlhodobo ... na vyšetrenie do pedagogicko-psychologickej poradne alebo do poradenského ...

archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/1673.doc

www.rokovania.sk

Pedagogicko–psychologické poradne a zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva, t.j. detské integračné centrá a špeciálno-pedagogické poradne patria ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/494

Poltár | nasenovinky.sk

Okolie Poltára ponúka množstvo prírodných krás, ktoré oproti iným lokalitám ešte stále uchovávajú poklady a ticho neporušenej... ČÍTAŤ VIAC. Nočné ...

nasenovinky.sk/location/poltar

Počet užívateľov heroínu klesá, do módy prichádza pervitín

BRATISLAVA - Počet užívateľov heroínu v liečebniach na Slovensku v ostatnom čase klesá. Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií, najmä ...

www.netky.sk/clanok/pocet-uzivatelov-heroinu-klesa-do-mody-prichadza-pervitin

Súčasná formácia rodiny - kapitula.sk

... ktoré ponúkajú manželské a rodinné poradne... Apoštol, zohýnajúc kolená pred Pánom, prosí ho, ... nové pedagogicko-psychologické poznatky, ...

www.kapitula.sk/files/jarab/problematika_rodiny.doc

4_prieskum_VP - vporadenstvo.szm.com

... , Spišská Nová Ves), kabinetné zbierky ... Pedagogicko-psychologické poradne, na ktoré sme sa obrátili so žiadosťou o vyplnenie dotazníkov, ...

vporadenstvo.szm.com/4_prieskum_VP.html