Recyklácia odpadov

ODPADY-PORTAL.SK | Kategória Katalóg odpadov

Katalóg odpadov. 16.01.2016. Katalóg odpadov. Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Najčítanejšie články. 1:

www.odpady-portal.sk/Kategoria/1009/Katalog-odpadov.aspx

ODPADY-PORTAL.SK | Výkupne kovov

ZOZNAM VÝKUPNÍ KOVOVÝCH ODPADOV. FIRMA. ULICA. OBEC / MESTO. ... 052 01 Spišská Nová Ves. Zberné suroviny a.s. Tisovská cesta 18 . 977 01 Brezno.

www.odpady-portal.sk/Dokument/102398/vykupne-kovov.aspx

Tatranská Odpadová Spoločnosť S.r.o, Žakovce, Žakovce 189 ...

... Skládka odpadov Úsvit ... Odvoz Odpadu, Zberne Druhotných Surovín, Dekontaminácia, Recyklácia Odpadu, ... Komunálne Služby Spišská Nová Ves; Ekológia ...

www.cylex.sk/%c5%beakovce/tatransk%c3%a1+odpadov%c3%a1+spolo%c4%8dnos%c5%a5+s.r.o-11111561.html

Recyklácia | IndustryContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; Nitra; Nové Zámky; Šaľa; ... (likvidácia odpadov, recyklácia a regenerácia odpadov, preprava odpadov v zmysle ...

www.industrycontact.sk/produkty/recyklacia

Referaty.sk - Odpad a jeho recyklácia

RECYKLÁCIA Recykláciu možno v ... Predchádzať vzniku odpadov sa dá najmä rozvojom a zavádzaním nových technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobu ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/18364/

Kovy (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných ...

Triedenie a recyklácia odpadov ... Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves: Tel./fax: 053 ... zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín pre ...

www.priateliazeme.sk/spz/node/7561

Odpady - zber, výkup, likvidácia — Zoznam.sk

Likvidácia a recyklácia odpadov: stavebný, bio, komunálny, zmiešaný a objemový. Dovoz sypkých materiálov: štrk, piesok, makadam, zemina.

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber-vykup-likvidacia/

Referaty.sk - Odpad a jeho recyklácia

Odpad a jeho recyklácia. Prírodné vedy - Ekológia. Dátum pridania: 13.05 ... - v dnešnej dobe už ľudstvo vie recyklovať z nebezpečných odpadov akumulátory

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/18364/odpad-a-jeho-recyklacia

Odpady - zber, výkup, likvidácia - Košický kraj — Zoznam.sk

... 05201 Spišská Nová Ves. Výkup, úprava a predaj druhotných surovín ... Zber a recyklácia odpadov vrátane nebezpečných. http://www.sibin.sk/ CSM ...

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber-vykup-likvidacia/Kosicky-kraj.html

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY - crzp.uniag.sk

Recyklácia odpadov je jednou z ciest vedúcich k riešeniu surovinového problému, ... Druhový podiel odpadov v NsP Spišská Nová Ves.

crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/B3A7E225B1444B929AB4B31113E778C6.doc

Recyklácia | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; Nitra; Nové Zámky; Šaľa; ... (likvidácia odpadov, recyklácia a regenerácia odpadov, preprava odpadov v zmysle ...

www.123dodavatel.sk/produkty/recyklacia

Likvidácia odpadu - ABC.sk

CWT s.r.o., Spišská Nová Ves Služby pre pôvodcov a držiteľov odpadov, výrobcov, ... Minimalizácia tvorby odpadov, zhodnocovanie odpadov, recyklácia

www.abc.sk/www/SluzbyLikvidaciaOdpadu.htm

Register zariadení na zhodnocovanie odpadov - charon.sazp.sk

prevádzka 5 zber a výkup odpadov: FIĽAKOVO: Stacionárne---Detail: Pdf: 1882: ROMAG RECYCLING, spol. s r.o. 35790121: prevádzka: ŽIAR NAD HRONOM: Stacionárne ...

charon.sazp.sk/zhodnocovanie_odpadov/zariadenie_zo.aspx

KOMUNÁLNY ODPAD - Marius Pedersen, Štefánikova, Zvolen

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; ... recyklácia odpadov, vrátane výstavby takýchto zariaden ...

zvolen.virtualne.sk/komunalny-odpad-marius-pedersen.html

Odvoz odpadu - firmy | Cenové Ponuky

Spišská Nová Ves Radlinského 28, 05201: ... obalov, vriec do košov, biodegradovateľných vriec, stretch fólií, recyklácia plastových odpadov." Prešov

www.cenoveponuky.sk/firmy/odvoz+odpadu

Zber odpadu z elektrozariadení - kovozber.sk

Recyklácia; Činnosti; Politika kvality; ... Schéma spracovania odpadov; ... t.j. Obvodným úradom Spišská Nová Ves.

www.kovozber.sk/cinnosti/zber-odpadu-zelektrozariadeni/

Triedenie odpadov - firmy | Cenové Ponuky

Spišská Nová Ves Radlinského 28, 05201: pozrieť referencie: vyžiadajte si ponuky: SLOVEO a.s. ... druhotných surovín, recyklácia kovových odpadov." ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/triedenie%20odpadov

Zber Odpadu - cylex.sk

... Zneškodnovanie a recyklácia komunálneho odpadu, Recyklácia. 48.1730410,17.1345465. K & K service ... likvidácia odpadov, Zber odpadov, Odvoz odpadu ...

www.cylex.sk/zber+odpadu.html

BRANTNER GEMER - Revúca, Šafárikova 333/3

... Recyklácia odpadov je v dnešnej dobe veľmi aktuálna predovšetkým s ohľadom na ochranu ... KOVOZBER Spišská Nová Ves: Radlinského 28, Spišská Nová Ves

www.katalogabc.sk/126730/brantner-gemer-revuca.html

Odpad - spracovanie, odvoz | IndustryContact.sk

Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitriansky kraj. ... Recyklácia plastu a následná výroba plastových fólií, ... Recyklácia separovaných odpadov.

www.industrycontact.sk/odpad-spracovanie-odvoz

www.licencie.gov.sk

... recyklácia odpadov, I/55,56-rozvoj turiznmu, Q 87,88, sociálna oblasť, R/91 ... E/37,38 likvidácia a recyklácia odpadu, ... Krompachy/Spišská Nová Ves

www.licencie.gov.sk/data/att/504_vyhladat.xls

Enviroregister.sk | Skládky odpadov Košice Prešov

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber a preprava odpadov, triedenie a recyklácia odpadov, ... Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

www.enviroregister.sk/skladky-odpadov-kosice-presov.html

Enviroregister.sk | Zber komunálneho odpadu

... 052 01 Spišská Nová Ves ... Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi.

www.enviroregister.sk/zber-a-odvoz-komunalneho-odpadu.html

Odbor Spracovanie a recyklácia odpadov - Zoznam škôl ...

Odbor Spracovanie a recyklácia odpadov. Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. ... Spišská Nová Ves.

www.zoznamskol.eu/odbor/709-spracovanie-a-recyklacia-odpadov/

img.ihned.cz

Spracovanie a recyklácia odpadov ... Spišská Nová Ves: Bc. Sociálna práca v rómskej komunite: 40: Bc. Verejné zdravotníctvo: 20: Fakulta stredoeurópskych ...

img.ihned.cz/attachment.php/560/13907560/aouv5DEF7GHKLMNOkl6Qcfxz1STw2AVm/Bezplatne_Externisti_x.htm

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Ministerstvo životného ...

... recyklácia a zneškodňovanie NO. 1) ... Dobudovanie regionálnej skládky pre obce Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské ... Sanácia skládky odpadov ...

www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/sektor-c-odpadove-hospodarstvo.html

10 dôvodov prečo splyňovanie, pyrolýza a plazmové ...

Pre zdravý stav klímy a pôdy dáva oveľa väčší zmysel predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia a kompostovanie anaeróbne ... Spišská nová Ves ...

stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/2015/03/05/10-dovodov-preco-splynovanie-pyrolyza-a-splynovanie-nie-su-zelene-riesenia/

Enviroportál - životné prostredie online

Prevádzkované skládky odpadov; Register lokalít s možným výskytom POPs látok; Zoznam výrobcov batérií a akumulátorov zapísaných; Indikátory. Právne ...

www.enviroportal.sk/

Zber autobatérií - Kovozber

Zber autobatérií. Zabezpečujeme zber starých batérií, ich dočasné bezpečné uloženie a následne dopravenie na spracovanie a recykláciu .

www.kovozber.sk/cinnosti/zber-autobaterii/

Recyklovanie a triedenie odpadov - azet.sk

www.kovozber.sk Radlinského 28 , 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty Pobočky: 9. NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. ... zhromažďovanie a úprava odpadov, recyklácia, ...

www.azet.sk/katalog/recyklovanie-a-triedenie-odpadov/4/

Likvidácia | DevContact.sk

... odvoz a likvidácia odpadov, recyklácia. Zemné práce - výkopové práce, ... Lokalita: Spišská Nová Ves; Spätný odber elektrozariadení ...

www.devcontact.sk/produkty/likvidacia

Reportér24 - nezávislé súkromné internetové noviny

Región - Spišská Nová Ves; Región Kysuce; ... Recyklácia tak trochu po našom... Miloš Majko 31. 03. 2011 18:49:02 Odpady, recyklácia odpadov.

www.reporter24.sk/odpady-recyklacia-odpadov/

Databáza organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO ...

... s.r.o. Spišská Nová Ves Radlinského 28 052 01 Spišská Nová Ves ... a.s. Holíč Štúrova 43 908 51 Holíč Recyklácia odpadov vrátane ...

www.sazp.sk/public/index/open_file.php

Natur-Pack, A.S. v Bratislave | Bratislava.ideň.sk

Zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov. Oprávnená organizácia zabezpečuje pre povinné osoby splnenie zákonných povinností v zmysle zákona o obaloch.

bratislavaden.sk/info/zoznam/natur-pack-a-s-1/

Certifikované organizácie podľa normy ISO 14001 v SR

... s.r.o. Spišská Nová Ves Radlinského 24 052 01 Spišská ... a.s. Holíč Štúrova 43 908 51 Holíč Recyklácia odpadov vrátane nebezpečných odpadov a ich ...

www.sazp.sk/public/index/open_file.php

ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE ODPADOV – FIKCIA ČI REALITA? Peter ...

a recyklácia papiera ... zhodnoteniu odpadov, ... „ODPADY 2004“, Spišská Nová Ves, 2004, s. 156 – 163, ISBN 80-968214-4-X

www.eu.fme.vutbr.cz/file/172_1_1/

Priemysel - Odpad - Košice | Centrum firiem

Spišská Nová Ves (4) Trebišov (3) ... Prevádzkuje skládku odpadov Košice ... Recyklácia, likvidácia, zber, ...

katalog.centrum.sk/priemysel-odpad/kosice/

Odpad, spracovanie odpadu | Bratislava.ideň.sk

Zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov. Oprávnená organizácia zabezpečuje pre povinné osoby splnenie zákonných... ARGUSS, s.r.o. Blumentálska 2727/19

bratislavaden.sk/info/zoznam/spolocnost/odpad-spracovanie-odpadu/

Odvoz odpadu, Prievidza

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; ... * recyklácia stavebných materiálov (tehla, ... obce a preprava veľkoobjemových odpadov priamo od občanov.

prievidza.virtualne.sk/suwekon-odvoz-likvidacia-odpadu.html

HATER HANDLOVÁ - Handlová, Potočná 20

... Odborná recyklácia odpadov sa vykonáva v nato určených priestoroch. ... KOVOZBER Spišská Nová Ves: Radlinského 28, Spišská Nová Ves ATOLO Tornaľa:

www.katalogabc.sk/126724/hater-handlova-handlova.html

PROJEKT: Trvaloudržateľné vzdelávanie v oblasti ochrany ...

Triedenie a recyklácia odpadov ... Základná škola, Ing. Kožucha 7, Spišská Nová Ves: Galéria : Základná škola, Nad Medzou 1, ...

www.priateliazeme.sk/spz/projekt-primaklima

Europoslanci chcú vyššiu mieru recyklácie odpadov a menej ...

... sa do roku 2030 zvýši na 70-% úroveň a skládky tuhého odpadu budú predstavovať iba 5-% riešenie likvidácie odpadov. ...

www.netky.sk/clanok/europoslanci-chcu-vyssiu-mieru-recyklacie-odpadov-a-menej-skladok-tuheho-odpadu

Zber a likvidácia odpadov - azet.sk

Odstraňovanie odpadov, ... Recyklácia materiálov z ropných produktov. ... Hutnícka 2712/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty.

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/19/

Odpady - odvoz Ružomberok | Zlaté stránky

... zabezpečenie separovaného zberu odpadov ... Spišská Nová Ves, Ružomberok, Dolný ... recyklácia stavebného odpadu ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Ru%C5%BEomberok/q_odpady+-+odvoz/1/

Odvoz a likvidácia odpadu, Bojnice

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; ... * zneškodňovanie a likvidácia odpadov skládkovaním index_1256058121 * recyklácia stavebných materiálov ...

bojnice.virtualne.sk/suwekon-nakladanie-s-odpadom-prenajom-kontajnerov.html

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led žiaroviek a ...

Zberný dvor odpadov, Medlenova, Gbely: p. Starychov ... Zimná 69, Spišská Nová Ves: p. Baffiov ...

ekolamp.sk/zoznam-zbernych-miest/

HOTELOVÁ AKADÉMIA, RADNIČNÉ NÁMESTIE 1, SPIŠSKÁ NOVÁ VES ...

hotelovÁ akadÉmia, radniČnÉ nÁmestie 1, spiŠskÁ novÁ ves aktivita 2.1.: ... recyklÁcia tÝchto odpadov vÄČŠinou spoČÍva v dÔkladnom mechanickom

hotelovkasnv.edupage.org/files/Skola_a_environmentalna_vychova_2.pdf

Základná škola s materskou školou Harichovce - O škole

... šiesteho ročníka zúčastnili zážitkového vzdelávania v meste Spišská Nová Ves, ... vzdelávacia aktivita "Recyklácia odpadov z obalov ...

zsharichovce.edupage.org/about/