Zaobchádzanie s odpadmi

STĚHOVÁNÍ BRNO DYMAS s.r.o.

STĚHOVÁNÍ BRNO DYMAS s.r.o.

Společnost se věnuje levnému stěhování bytů, domů, kanceláří, hal, skladů a těžkých břemen. Stěhujeme po Brně, ale jsme schopni stěhovat také po celé ČR a stěhujeme i mezinárodně. Disponujeme špičkovým stěhovacím vybavením, technikou a proškolenými ...

Enviroportál - životné prostredie online

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje spolu s Českou informačnou agentúrou životného prostredia ...

www.enviroportal.sk/

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

Spišská Nová Ves ... • Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s ... Štátnym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a ...

www.enviroportal.sk/uploads/spravy/2005-07-rizikove.pdf

Referaty.sk - Kontaminanty v potravinách

Jedinou možnosťou ako sa týchto nebezpečných látok zbaviť je ich monitorovanie a starostlivé zaobchádzanie s odpadmi. Polychlorované bifenyly sa začali ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/16005/

Novým riaditeľom JAVYS je Peter Mitka | oPeniazoch

... Súčasne s ním boli vymenovaní noví ... aj za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným ...

openiazoch.zoznam.sk/cl/98760/Novym-riaditelom-JAVYS-je-Peter-Mitka

Dom a Byt 3 2012 by ANTAR - issuu

... 64 75 49; RUMIT SLOVAKIA, spol. s. r. o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, (053) 441 07 55; TEMOL s.r.o ... Zaobchádzanie s odpadmi K ekologickému ...

issuu.com/arlenn/docs/dab3-2012

Bojovník č. 25 - 26 2015 by Slovenský zväz ...

Ján Dzurej, tajomník OblV SZPB Spišská Nová Ves: ... Svedectvom toho sú „Smernice pre zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom na Východe“, ...

issuu.com/szpb/docs/bojovnik_25262015

126/2006 Z.z. - Zákon o verejnom zdravotníctve a o ...

... v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a ... o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi:

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/126/20100101

www.minzp.sk

Environmentálne vhodné zaobchádzanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane zamedzenia nezákonnej medzinárodnej prepravy nebezpečných odpadov ...

www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/csd-2008-profily-statov.doc

Ekologické služby — Zoznam.sk

... 05201 Spišská Nová Ves. ... Komplexné služby v nakladaní s odpadmi. ... zaobchádzanie s chemickými látkami a iné.

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Sluzby/Ekologicke-sluzby/

355/2007 Z.z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ...

... ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné ... s toxickými látkami a ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20150501

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY - crzp.uniag.sk

Problematika nakladania s odpadmi sa stáva vysoko aktuálnou ... 1.2 Zaobchádzanie a nakladanie so ... Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/B3A7E225B1444B929AB4B31113E778C6.doc

Enterprise Europe Network Slovensko

... nakladanie s odpadmi, recykláciu, čistenie odpadových vôd, ... Hotel ECHO s.r.o, Prešovská 39, ... Spišská Nová Ves, SR .

www.een.sk/

RO membrána Filmtec TLC50FT 50 GPD | 123dodavatel.sk

... vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle ... Zaobchádzanie s chemickými ... Spišská Nová Ves; ...

www.123dodavatel.sk/detail-ponuky/422477-ro-membrana-filmtec-tlc50ft-50-gpd

Denisa Barry, Stropkov | IndustryContact.sk

... Spišská Nová Ves; Telefón: ... vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle ... Zaobchádzanie s chemickými ...

www.industrycontact.sk/detail/1101982-denisa-barry

Ing.Peter Čížek - MENTON, Martin | IndustryContact.sk

... Spišská Nová Ves; Telefón: ... vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle ... Zaobchádzanie s chemickými ...

www.industrycontact.sk/detail/281469-ing-peter-cizek-menton

Malé a stredné podnikanie a životné prostredie - ScriGroup

hospodáreniu s odpadmi; a dvom z najmodernejších technológií veľmi často používaných v MaS podnikoch a tiež pri ochrane životného prostredia a to .

www.scrigroup.com/limba/ceha-slovaca/29/Mal-a-stredn-podnikanie-a-ivot41418.php

272/1994 Z.z. - Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.

§ 13s Ochrana zdravia pri práci s ... požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/42324/1/2

Občianska vízia | MOST - HÍD | Občianska strana

... zmeny nestali priamou hrozbou života na Zemi. Využitie obnoviteľných zdrojov energie a lepšie hospodárenie s odpadmi už nie je iba alternatíva, ...

obcianskavizia.sk/

Referaty.sk - Ochrana životného prostredia

... príroda, taktika zaobchádzanie s prírodou) ... S cieľom nahradiť vyrúbané stromy pravidelne vysievajú zásoby semien v lesných škôlkach a sadenice ...

referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/ekologia/21828/

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ...

... ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie, ... s) zabezpečujú ...

www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355

www.margecany.info

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ... 0510 Nakladanie s odpadmi 39560   0520 Nakladanie s ... spoločnosti AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves

www.margecany.info/wp-content/uploads/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-20115.rtf

Obchody a služby - Katalóg stránok | Profile.sk

... Tričká a iný textil s potlačou pre každého Vtipné ale aj iné tričká s ... alebo len kufre na tvrdé zaobchádzanie. Vyberte si prídavného ...

profile.sk/obchody-sluzby/

Zabezpečenie | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Trebišov; ... vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle ... Zaobchádzanie s chemickými ...

www.123dodavatel.sk/produkty/zabezpecenie

Stavebné hmoty č. 3/2011 - readgur.com

Ďalšie požiadavky sa viažu na zaobchádzanie s nebezpečnými ... o vzniku a nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ... s.r.o. Spišská Nová Ves, ...

readgur.com/doc/188799/stavebn%C3%A9-hmoty-%C4%8D.-3-2011

Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

... rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, m) ...

pavolvarhanik.sk/zakony/Zak-355-2007-o-ochrane-podpore-rozvoji-verejneho-zdravia

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...

... rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, m) ...

www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/

- Monitoring prijatej legislatívy v oblasti - spolocnostkc.sk

prijme vláda opatrenia s akcentom na. utváranie podmienok na realizáciu opatrení nefinančného charakteru, akými sú napríklad sociálne služby, ...

www.spolocnostkc.sk/download/Monitoring_zdravia_2006-2010.doc

www.rokovania.gov.sk

B.2. spolupracovať s predsedníčkou Úradu ... jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ...

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/747

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ...

Na prírodných kúpaliskách s vodnou plochou väčšou ako 200 ha musí byť na používanie plavidiel vyhradená vodná plocha, ...

www.autora.sk/zz/1994/272/

aslsr.sk

... rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, m) ...

aslsr.sk/fileadmin/user_upload/legislativa/355-2007_Z.z..doc

ipkz.enviroportal.sk

Obchodné meno: KONZEKO spol. s r.o. Sídlo: Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce IČO: 31 659 772 I ...

ipkz.enviroportal.sk/povolenie.php

www.health.gov.sk

Počet povolení na zaobchádzanie s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, ... Geoanalytické laboratóriá, Spišská Nová Ves, AQUATEST a.s. Praha.

www.health.gov.sk/Zdroje

- EKOS PLUS

... MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. – Nakladanie s komunálnymi odpadmi v ... Poprad, Spišská Nová Ves ... predpisov pre zaobchádzanie zo ...

www.ekosplus.sk/content/show/1004

www.rokovania.sk

V súlade s ustanovením § 11 ods. 7 a § 17 ods. 9 zákona poukazuje MZ SR zdravotným poisťovniam preddavok na štátom platené poistné za vybrané ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23485

www.mpsr.sk

... žiadajúcich o povolenie na zaobchádzanie s omamnými ... Spišská Nová Ves. 4. 0. Poprad. 2. 2 x . S. Enteritidis. ... s výskytom BT na území ...

www.mpsr.sk/download.php

www.rokovania.gov.sk

S T A N O V I S K O k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým ...

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/564

www.rokovania.sk

Okresný súd Spišská Nová Ves ... Inak bude z formálneho hľadiska trestným činom akékoľvek nedbanlivostné protiprávne nakladanie s odpadmi v ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23976

Jedálne.sk - Informačný portál hromadného stravovania

... ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie, ... s) a dátum začatia ...

www.jedalne.sk/pravo_show.aspx

Zo slovenskej tlače - Február - Marec 2012 - oslovma.hu

... Michalovce a Spišská Nová Ves. ... o členstvo v EÚ pre údajné zlé zaobchádzanie z ... a zaradiť do systému nakladania s odpadmi. ...

www.oslovma.hu/index.php/sk/monitoring/168-monitoring2-monitoring2/696-zo-slovenskej-tlae-februar-marec-2012

Noví ministri: Pre Širokého aj Poóra - sizp.sk

... a.s. (JAVYS), nebude mať ... jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným ... 124), Rožňava (13), Spišská ...

www.sizp.sk/monitoring%20tlace/20_03_12.html

ipkz.enviroportal.sk

okres: Spišská Nová Ves ... Skladovanie vyrobených produktov a Zaobchádzanie s nebezpečnými ... Podmienky pre nakladanie s odpadmi preberanými od iných ...

ipkz.enviroportal.sk/povolenie.php

Radnica: V Senici závod na spracovanie plastov nie je

S Pavlom Ruskom som nebol v kontakte už ani nepamätám. Kto je lepší šéf Fico alebo Kaliňák? Obaja sú skvelí. Navyše stále mám pocit, ...

www.sizp.sk/monitoring%20tlace/26_03_12.html

Chudoba a bývanie | Martin Fotta - Academia.edu

V tejto kapitole sa budeme venovať otázkam chudoby a bývania, najmä v súvislosti s problematikou sociálneho bývania na Slovensku. Vývoj v posledných dvoch ...

www.academia.edu/13058216/Chudoba_a_b%C3%BDvanie

1 - SHMÚ.sk

... ktoré upravujú zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v oblasti ochrany vôd je najmä smernica Rady 76/464/EHS ... podrobnosti o nakladaní s odpadmi, ...

w5.shmu.sk/projects/acel/File/3Programzniz/Programznizovaniaznecistenia.doc

把 - cechprofesionalovddd.sk

... rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpeèný-mi odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneš- ... s rýchlym obèerstvením a iné zariadenia s ambulant-

www.cechprofesionalovddd.sk/docu/doc/zakony/zakon%20355%202007%20z.z.docx

www.iedu.sk

... 052 01 Spišská Nová Ves ... Legislatíva, normy a úloha samospráv pri práci s odpadmi ... Rodové povedomie a rovnaké zaobchádzanie na pracovisku ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_2_cast.rtf

www.minv.sk

... live vysielanie v Klube D pre seniorov v spolupráci s ... Spišská Nová Ves Realizované ... a nedbalé zaobchádzanie, ...

www.minv.sk/

rpo.rokovania.gov.sk

k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie Číslo materiálu: Predkladateľ: minister hospodárstva Vláda ...

rpo.rokovania.gov.sk/hsr/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/98