Likvidácia nebezpečných odpadov

STĚHOVÁNÍ BRNO DYMAS s.r.o.

STĚHOVÁNÍ BRNO DYMAS s.r.o.

Společnost se věnuje levnému stěhování bytů, domů, kanceláří, hal, skladů a těžkých břemen. Stěhujeme po Brně, ale jsme schopni stěhovat také po celé ČR a stěhujeme i mezinárodně. Disponujeme špičkovým stěhovacím vybavením, technikou a proškolenými ...

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves : 2021: KE: Markušovce (SABAR, s.r.o. ) IO : ... Prevádzka skládky nebezpečných odpadov Košice Myslava, ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odpadov.aspx

Katalóg odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

katalóg odpadov, odpadové hospodárstvo, odpady. ... ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/100124/katalog-odpadov.aspx

Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia - strana 3 ...

... Spišská Nová Ves Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho a nebezpečného ... Likvidácia nebezpečných odpadov.

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber-vykup-likvidacia/Nebezpecny-odpad-spracovanie-likvidacia/sekcia.fcgi

Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia - Košický kraj ...

... zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ... 05201 Spišská Nová Ves. ... ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ...

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber-vykup-likvidacia/Nebezpecny-odpad-spracovanie-likvidacia/Kosicky-kraj.html

Brantner Nova, s.r.o. | Odpady

Zber a preprava nebezpečných odpadov; Novinky: sonna.com.ua ...

www.brantnernova.sk/-odpady

Likvidácia odpadu - ABC.sk

Zber a prevoz nebezpečných odpadov na likvidáciu ... Spišská Nová Ves ... likvidácia nebezpečných odpadov, ...

www.abc.sk/www/SluzbyLikvidaciaOdpadu.htm

Zber a likvidácia odpadov v kraji Košický kraj - Azet.sk

Zber a likvidácia odpadov ... Spišská Nová Ves ... prevozu a zneškodňovania nebezpečných tekutých odpadov i ich pevných zložiek.

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/kosicky-kraj/

Likvidácia odpadu Poprad | Zlaté stránky

nebezpečných odpadov, vypracovanie ... 05201 Spišská Nová Ves ... likvidácia … nebezpečných odpadov, nebezpečný odpad. … nebezpečný odpad ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Poprad/q_likvid%C3%A1cia+odpadu/1/

Firma - Zber a recyklácia toxického a nebezpečného odpadu ...

... preprava nebezpečných odpadov; predaj vykurovacích olejov. ... zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ... Spišská Nová Ves, ...

sk.kompass.com/a/zber-a-recyklacia-toxickeho-a-nebezpecneho-odpadu-sluzby/72520/

Likvidácia nebezpečných látok a chemikálií - Katalóg ...

Ekológia a odpady Likvidácia nebezpečných látok a chemikáli ... Zhromažďovanie odpadov, tríděnie, ... preprava nebezpečných vecí ADR, ...

firmy.abcsk.sk/ekologia-a-odpady/likvidacia-nebezpecnych-latok-a-chemikalii/14/

Likvidácia | DevContact.sk

Odvoz a likvidácia odpadov, ... Likvidácia nebezpečných odpadov. Hydrogeologický prieskum. ... Spišská Nová Ves; J a K, ...

www.devcontact.sk/produkty/likvidacia

Odpad - spracovanie, odvoz | IndustryContact.sk

Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitriansky kraj. Komárno; ... Likvidácia odpadu, zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov, elektro ...

www.industrycontact.sk/odpad-spracovanie-odvoz

Zber a likvidácia odpadov - Azet.sk

... 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty Pobočky: 9. ... výkup nebezpečných odpadov. ... likvidácia nebezpečných odpadov, ...

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/9/

AGB ekoservis Košice - zneškodňovanie odpadov, odpady ...

... cez prepravu odpadov vrátane nebezpečných až po ... Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; ... likvidácia odpadu, ...

kosice.virtualne.sk/agb-ekoservis-zneskodnovanie-odpadov.html

Nebezpečný odpad | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; Nitra; Nové Zámky; Šaľa; Zlaté Moravce; ... Likvidácia nebezpečných odpadov, komplexné legislatívne ...

www.123dodavatel.sk/produkty/nebezpecny-odpad

Nebezpečný odpad | BussContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; Nitra; Nové Zámky; Šaľa; Zlaté Moravce; ... Sberné suroviny, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava ...

www.busscontact.sk/produkty/nebezpecny-odpad

Likvidácia | IndustryContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; ... Likvidácia nebezpečných odpadov, ... (likvidácia odpadov, ...

www.industrycontact.sk/produkty/likvidacia

Likvidácia nebezpečných látok a chemikálií - Katalóg ...

Likvidácia nebezpečných látok a ... preprava nebezpečných ... Recyklačná technológia na získanie uhľovodíkov z ropných odpadov a ...

firmy.abcsk.sk/ekologia-a-odpady/likvidacia-nebezpecnych-latok-a-chemikalii/13/

Nebezpečný odpad | DevContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Nitra; Šaľa; Prešovský kraj. Poprad; Prešov; Vranov nad Topľou; ... Likvidácia nebezpečných odpadov. Hydrogeologický ...

www.devcontact.sk/produkty/nebezpecny-odpad

Triedenie odpadu - firmy | Cenové Ponuky

"Zber a triedenie odpadov ako aj likvidácia nebezpečných odpadov." ... Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4, 05201: pozrieť referencie: vyžiadajte si ponuky:

www.cenoveponuky.sk/firmy/triedenie+odpadu

Likvidácia odpadu Spišské Vlachy | Zlaté stránky

likvidácia odpadu … spracovanie, odvoz a likvidáciu odpadu … SNP 87/34, 05361 Spišské … Vlachy … odvoz odpadu … spracovanie odpadu. likvidácia odpadu…

www.zlatestranky.sk/firmy/Spi%C5%A1sk%C3%A9+Vlachy/q_likvid%C3%A1cia+odpadu/1/

Likvidácia Nebezpecných Látok v blízkosti vašej lokalite ...

... Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš, ... Najmodernejšia spaľovňa nebezpečných odpadov. Aj likvidácia PCB (polychlórované bifenyly). ...

www.cylex.sk/likvid%c3%a1cia+nebezpecn%c3%bdch+l%c3%a1tok.html

Likvidacia odpadov - firmy | Cenové Ponuky

"Preprave odpadov. Likvidácia a zber odpadu, ... likvidácia nebezpečných odpadov." Trenčín Brnianska 2, ... Spišská Nová Ves Predná Huta 15, ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/likvidacia+odpadov

Likvidácia | BussContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Levice; Nitra; ... Likvidácia nebezpečných odpadov. ... (likvidácia odpadov, ...

www.busscontact.sk/produkty/likvidacia

Kovy (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných ...

... triedenie a spracovávanie nebezpečných výrobných odpadov ... Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves: ... separácia odpadov, zber a likvidácia ...

www.priateliazeme.sk/spz/node/7561

Firma - Zber a recyklácia kovového odpadu - Slovensko ...

Zber a preprava nebezpečných odpadov; ... likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, ... Spišská Nová Ves, Slovensko. ATOLO, ...

sk.kompass.com/a/zber-a-recyklacia-kovoveho-odpadu/72490/

Služby - Odvoz a likvidácia odpadu - Košický kraj ...

Spišská Nová Ves (1) ... Odpady, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ekologické služby, recyklácia, zber a zhromažďovanie elektrozariadení.

katalog.centrum.sk/sluzby-odvoz-a-likvidacia-odpadu/kosicky-kraj/

Ako na likvidáciu azbestu (eterníku) zo strechy?

macherko22 ty si velký mudrlant.marschall18,nevieš poradiť ako získam sprievodný list nebezpečných odpadov ... likvidácia inak neviem asi sa ... Okres ...

www.modrastrecha.sk/forum/rekonstrukcia-stareho-domu/ako-na-likvidaciu-azbestu-eterniku-zo-strechy/

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY - crzp.uniag.sk

manažment spracovania a likvidácie nebezpečných odpadov v zdravotníckych ... Vývoj produkcie odpadov v NsP Spišská Nová Ves. ... triedenie, likvidácia, ...

crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/B3A7E225B1444B929AB4B31113E778C6.doc

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Ministerstvo životného ...

... Zneškodnenie nebezpečných odpadov a vyčistenie ... Dobudovanie regionálnej skládky pre obce Spišská Nová Ves ... Likvidácia obsahu ...

www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/sektor-c-odpadove-hospodarstvo.html

Beton Server - Betón - betonárne v SR

STRABAG s.r.o. - betonáreň Spišská Nová Ves; SV.P.FIDELITAS, s.r.o. - betonáreň Hlohovec; Štefan Rehuš, stavebná firma; TATRY - BETÓN, s.r.o.

www.betonserver.sk/beton-betonarne

Likvidácia | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Komárno; Levice; ... Odvoz a likvidácia odpadov kontajnermi 5 m3, ... zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ...

www.123dodavatel.sk/produkty/likvidacia

Zberne druhotných surovín - ABC.sk

... Spišská Nová Ves Výkup druhotných surovín. ... Vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, ...

www.abc.sk/www/SluzbyZberneSurovin.htm

Služby - Odvoz a likvidácia odpadu - Košice | Centrum firiem

Spišská Nová Ves (1) ... zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ... Zber, likvidácia, preprava odpadov a ich zhodnocovanie.

katalog.centrum.sk/sluzby-odvoz-a-likvidacia-odpadu/kosice/

Enviroregister.sk | Zber komunálneho odpadu

... 052 01 Spišská Nová Ves ... Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi.

www.enviroregister.sk/zber-a-odvoz-komunalneho-odpadu.html

EPSOL - odvoz odpadu Bratislava

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; ... Odpadnú Vám aj starosti s vybavovaním povolenia na prepravu nebezpečných odpadov, ... likvidácia ...

bratislava.virtualne.sk/epsol-s-r-o-odvoz-komunalneho-stavebneho-a-ineho-odpadu-.html

Enviroregister.sk | Zber a odvoz odpadov z činnosti

Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, ... 052 01 Spišská Nová Ves ... Komplexné riešenie odberu odpadov, ...

www.enviroregister.sk/zber-a-odvoz-odpadov-z-cinnosti.html

Revízna činnosť - Košický kraj na SZM.sk

Environ Servis s.r.o. revízie, čistenie, vložkovanie nádrží na uskladnenie PHM, likvidácia nebezpečných odpadov, výstavba a rekonštrukcie čerpacích ...

szm.sk/firmy-revizna-cinnost/kosicky-kraj/

ENVEX | Referencie

Likvidácia nebezpečných odpadov. Projekt sanácie • Slovenský kras ... z elektrozariadení, prevádzka Spišská Nová Ves. Zámer činnosti

www.envex.sk/references.html

Register zariadení na zhodnocovanie odpadov - charon.sazp.sk

REGISTER ZARIADENÍ NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV e-mail: zariadenia@sazp.sk ... Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300: prevádzka: BRATISLAVA - RUŽINOV: Stacionárne ...

charon.sazp.sk/zhodnocovanie_odpadov/zariadenie_zo.aspx

Prenájom kontajnerov Košice - odvoz a likvidácia odpadu.

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; ... Likvidáciu nebezpečných odpadov nezabezpečujeme a ani neprenajímame kontajnery na ... Odvoz a likvidácia odpadu.

kosice.virtualne.sk/prenajom-kontajnerov-odvoz-a-likvidacia-odpadu.html

Zberné suroviny - Košický kraj na SZM.sk

... nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, ... likvidácia stavebných komplexov. V.O.D.S., ... Spišská Nová Ves

szm.sk/firmy-zberne-suroviny/kosicky-kraj/

Odpad - spracovanie, odvoz | Košický kraj, Firmy v kraji

Spišská Nová Ves; Trebišov; ... Likvidácia odpadu, zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov, elektro ...

kos.firmyvkraji.sk/odpad-spracovanie-odvoz

Nebezpečné PCB látky naďalej strašia Zemplín ...

Likvidácia nebezpečných ... že chcú odhadnúť aktuálne a možné riziko prítomnosti nebezpečných odpadov pre ... Spišská Nová Ves dostala ...

dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/5279137/nebezpecne-pcb-latky-nadalej-strasia-zemplin.html

Recyklácia Odpadu v blízkosti vašej lokalite - Cylex Slovensko

... priemyselných a nebezpečných odpadov v úzkej spolupráci ... Spišská Nová Ves a ... Nebezpečné odpady, Recyklácia odpadu, Likvidácia ...

www.cylex.sk/recykl%c3%a1cia+odpadu.html

Hľadanie pôžičky aj vo vestníku - e-vestnik.sk

Hľadáte najvýhodnejšie ponuky na pôžičky aj vo verejnom vestníku? Máme pre Vás riešenie ako získať to najlepšie online, aj bez dokladovania príjmu.

www.e-vestnik.sk/Vyhladavanie/OznamenieVestnik

SAŽP | Nový zákon

... skládka nebezpečných odpadov: Zámer: 01.06.2007-01.05.2007- 26. 229/07: ObÚ ŽP: Likvidácia starej environmentálnej záťaže ... OcÚ Spišská Nová Ves ...

www.sazp.sk/public/index/go.php

CWT, s.r.o. - Spišská Nová Ves 5 - ABC Slovenského ...

052 05 Spišská Nová Ves 5 Okres: Spišská Nová Ves ... likvidácia a triedenie odpadov; Likvidácia nebezpečných látok a chemikáli ...

www.abcsk.sk/firma/cwt/

Zber | Košický kraj, Firmy v kraji

... zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov, elektro ... odvoz a likvidácia odpadu, separovaný ... Spišská Nová Ves;

kos.firmyvkraji.sk/produkty/zber

Objednávky september 2012 - uvzsr.sk

052 01 Spišská Nová Ves, 36206741. ... Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov. 288,19. 24.9.2012. 1842/BA/2009. Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpE ...

www.uvzsr.sk/index.php