Meranie hluku, protihlukové úpravy

EVP – Ekologie v praxi

EVP – Ekologie v praxi

Poradenství v oblasti životního prostředí, environmnetální výuka a úspora energií. Do oblasti životního prostředí spadají dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin, biologické průzkumy a hodnocení, hodnocení krajinného rázu, které slouží především jako …

ING. PAVEL ROCHLA – ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÝCH STUDIÍ

Zpracování akustických studií pro účely územního nebo stavebního povolení pro dílny, výrobní areály, restaurace, bary, herny, kulturní domy, obytné stavby, větrné elektrárny a jiné objekty.

Enviroportál - životné prostredie online

Environmentálne témy. Env. problémy. Environmentálne škody; Environmentálne záťaže; Zmena klímy; Rizikové faktory. Odpady; Povodeň; Hluk; Príčiny a ...

www.enviroportal.sk/

Inžinierske stavby 6/2016 - floowie.com

Windshield taktiež výrazne redukuje vystavenie okolia hluku a ... úpravy vody Voda přitéká z ... násypov • Bezpečnostné a protihlukové bariéry ...

www.floowie.com/sk/citaj/is-2016-06/html/

ŽSR - modernizácia - zsr.sk

... (vytvorením skratového obvodu trakčného vedenia medzi napájacími stanicami Poprad a Spišská Nová Ves). ... protihlukové opatrenia. Nakoľko ... meranie ...

www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2012/oktober.html

www.rokovania.sk

... ich úpravy a preložky. ... priehľadné protihlukové steny zabezpečiť opatreniami proti kolíziám s vtákmi ... vplyvy hluku na obytné ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23393

hestia.webzdarma.cz

... mostné objekty, preložky a úpravy inžinierskych sietí, protihlukové ... SOS, televízny okruh, rozhlas, meranie ... pre výpočet hluku z ...

hestia.webzdarma.cz/Text%20EIA-ST-II.rtf

I

Schéma úpravy sideritovej rudy v závode Nižná Slaná (starý stav). Fe koncentrát slúžil ako vsádzka do peletizačnej linky. ... (OBÚ Spišská Nová Ves)

neuron.tuke.sk/maria.vircik/eia/EIA%20-%20Finalna%20verzia%20-%20vsetky%20kapitoly.doc

OVZDUŠIE - Žilinský samosprávny kraj

Navrhované protihlukové ... V súčasnej dobe neexistuje sieť staníc pre meranie nadmerného hluku. ... je potrebné urobiť stavebno technické úpravy ...

www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/UPNVUCZK/KAP2_10C.doc

www.rokovania.sk

Návrh zákona zachová koncepciu ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva, ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/24631

www.nrsr.sk

... ak meranie preukázalo vyššie ako nízke radónové riziko. ... stavebné úpravy elektrických vedení a vedení elektronických komunikačných sietí, ...

www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx

www.enviroportal.sk

... 052 01 Spišská Nová Ves ... navrhnuté protihlukové opatrenie). ... stacionárne a mobilné zdroje hluku z vlastnej ťažby a úpravy

www.enviroportal.sk/eia/dokument/218582

STROJÁRSTVO - ENERGETIKA, ELEKTRONIKA

Gur ☰ Поиск... Каталог; Log in; Create new account; Загрузить ×

readgur.com/doc/186297/stroj%C3%A1rstvo---energetika--elektronika

www.nsrr.sk

... formálne úpravy textu týkajúce sa zmeny sídla CKO a spresnenie definície oprávnených prijímateľov v rámci PO 1 a 2. ...

www.nsrr.sk/download.php

MINISTERSTVO DOPRAVY, - hsr.rokovania.sk

... a úpravy paušálnej ... pitnej vody, meranie hluku, ... dopravné značenie a boli osadené elektronické radary na meranie rýchlosti ...

hsr.rokovania.sk/data/att/42844_subor.doc

MINISTERSTVO DOPRAVY, - rokovania.gov.sk

... politík vo výške 3 695,15 Eur. Rozpočtové opatrenie sa vykonalo z dôvodu technickej priechodnosti predmetnej úpravy ... meranie hluku a ... meranie ...

www.rokovania.gov.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-119360

Ing - test.makov.sk

... ktorým neprekáža zvýšená úroveň hluku, ... meranie výdatnosti prítoku, ... Všetky úpravy, ...

test.makov.sk/images/stories/vzn/uprava.doc

Výročná správa za rok 2014 - Regionálny úrad verejného

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH, IPEĽSKÁ 1 VÝROČ NÁ SPRÁVA RÚV Z KOŠI CE ZA ROK 201 4 Regionálny hygienik - zastupujúci ...

readgur.com/doc/240455/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-za-rok-2014---region%C3%A1lny-%C3%BArad-verejn%C3%A9ho

Prototyp obvodov elektronickom Nové Zámky pcb

... kurty zóny parkoviská protihlukové. ... realizovala stavebné úpravy pieninská. ... Zvýšenie hluku okolí letiska, ...

sk.obwody-drukowane.com/sk_prototyp_obvodov_elektronickom____.php

www.regionzilina.sk

... Gelnica, Spišská Nová Ves, ... Meranie PISA 2012 potvrdilo, že ... zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku 4.3.1 Zlepšenie ...

www.regionzilina.sk/files/odbory/soro-rop/2015/rius/2/irop_18-12-2014.doc

www.ruvzrv.sk

... zabezpečenie úpravy a . ... štúdie realizoval navrhnuté protihlukové ... na meranie teploty uchovávaných potravín v skladovacích ...

www.ruvzrv.sk/download/sprava2005/VyrocnaSprava2005.doc

Dab 15 04 web by Dom a Bývanie - issuu

... , 052 01 Spišská Nová Ves ... Meranie spotreby ... Difúzne otvorený materiál = regulácia vlhkosti = zdravá mikroklíma Ochrana proti hluku vďaka ...

issuu.com/domabyvanie/docs/dab_15_04_web

Dom a Byt 4 2014 by ANTAR - issuu

DNES SA UŽ FASÁDY NEOMIETAJÚ, DNES SA FASÁDNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY ... protihlukové atď., teda ... ale aj nepríjemnému hluku počas vysávania a ...

issuu.com/arlenn/docs/dab4-2014_02590c452ab543

5880-13_STYL domu a bytu 5-2013 - scribd.com

tém – ako sa tento systém na meranie spotreby ... má postavený komín od firmy QATRO s. r. o. Spišská Nová Ves, ... i protihlukové ...

www.scribd.com/doc/189177910/5880-13-STYL-domu-a-bytu-5-2013