Čistenie, dekontaminácia vody a pôdy

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

Príklady využitia sanačných metód (Vladimír Greif, Jana ...

... vymývanie pôdy, čerpanie a čistenie ... Spišská Nová Ves. zeminy, podzemné vody. ... čerpanie a čistenie podzemných vôd. dekontaminácia ...

envirozataze.enviroportal.sk/AtlasSanMetod/Jar/WordDocuments/prkladyvyuitiasananchmetdvladimrgreifjanafrankovsk.htm

Enviroportál - životné prostredie online

Do Zemplínskej šíravy pritieklo od nedele šesť miliónov kubických metrov vody 8. februára 2017, TASR. Do Zemplínskej šíravy ...

www.enviroportal.sk/

čistička odpadových vôd | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. ... kde splaškové odpadové vody alebo vody so škodlivými látkami nemožno odvádzať ... Čistenie a dekontaminácia ...

www.123dodavatel.sk/produkty/cisticka-odpadovych-vod

Sanitár - Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

... , Bratislava a KPC Spišská Nová Ves) ... pôdy, vody, ich škodlivé ... antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, čistenie pomôcok ...

readgur.com/doc/190469/sanit%C3%A1r---stredn%C3%A1-zdravotn%C3%ADcka-%C5%A1kola-sv.-al%C5%BEbety

Ekologické a komunálne služby - ABC.sk

... Spišská Nová Ves ... vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ... kanalizácie, čistenie odpadových vôd, skládky odpadu Ing. Ján Merganič ...

www.abc.sk/www/SluzbyEkologicke.htm

čistička odpadových vôd | DevContact.sk

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj. Nitra; ... rekonštrukcií a sanáciií oporných múrov a zosuvov pôdy, ... Čistenie a dekontaminácia . Nosným ...

www.devcontact.sk/produkty/cisticka-odpadovych-vod

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ...

... pôdy, odpadov ... zabezpečiť čistenie vodnej plochy, ... pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie, c) kontrolu kvality ...

www.epi.sk/zz/2007-355

ossr-456654 - Documents

zvŠ neutajovanÉ zvv prÍruČka vojaka zÁkladnÉho vojenskÉho vÝcviku martin 2006 i originÁl zvŠ neutajovanÉ zvŠ neutajovanÉ zvv ii originÁl zvŠ ...

documents.tips/documents/ossr-456654.html

Nádrž | IndustryContact.sk

Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitriansky kraj. Komárno; ... - čistenie, dekontaminácia, likvidácia ... hydraulické rameno, aplikátor, aplikátor do pôdy a ...

www.industrycontact.sk/produkty/nadrz

Systematická identifikácia environmentálnych záťaží na ...

Spišská Nová Ves, ... odstránenie alebo dekontaminácia znečistenej pôdy a horniny, ... panie a čistenie, air stripping, ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2009/enviromc2/04_systematicke.pdf

www.rokovania.sk

SN - okres Spišská Nová Ves ... prostredí znamená poškodenie kvality pôdy, povrchovej vody, ... pôdy a lesa“ v bode 8. Dekontaminácia najviac ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/25260

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ...

... pôdy, odpadov ... odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na ... zabezpečiť čistenie vodnej ...

www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355

www.minedu.sk

... Spišská Nová Ves ... Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska ... Biologická a chemická dekontaminácia vody pomocou elektrických výbojov

www.minedu.sk/data/att/1801.xls

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY - crzp.uniag.sk

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves ... vody a pôdy (Velgosová, 2009 ... aby dekontaminácia bola účinná. Účinnosť dekontaminácie môže byť ...

crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/B3A7E225B1444B929AB4B31113E778C6.doc

Jedálne.sk - Informačný portál hromadného stravovania

... pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie, c) kontrolu kvality vody v ... a iného znečistenia pôdy ustanovené ...

www.jedalne.sk/pravo_show.aspx

rpo.rokovania.gov.sk

... 0172 465 268DDodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu1 309 0961 302 7941 143 1891 150 662840 968EDodávka vody; čistenie a odvod odpadových ...

rpo.rokovania.gov.sk/hsr/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/642

355/2007 Z.z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ...

sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o vodách určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých ... pôdy, odpadov ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20130601.html

www.minedu.sk

Premeranie teplôt kryštalizácie 3 DASA pre rôzny obsah vody ... Spustnuté pôdy a ... Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných ...

www.minedu.sk/data/att/1810.xls

SPRÁVA O REALIZÁCII PROGRAMU PHARE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V R

... mesto Spišská Nová Ves ... SK0011.01 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v ... 632.09.01 Dekontaminácia primárneho okruhu ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/507.doc

rpo.rokovania.gov.sk

2011/01_uznesenie.rtf- N á v r h - Závery Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky zo dňa ..... číslo ..... k ...

rpo.rokovania.gov.sk/hsr/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/96

aslsr.sk

... pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie, c) kontrolu kvality vody v ... a iného znečistenia pôdy ustanovené ...

aslsr.sk/fileadmin/user_upload/legislativa/355-2007_Z.z..doc

www.rokovania.sk

BIC Spišská Nová Ves 20 8 400 000 ... Zabezpečiť ochranu vybraných vodných zdrojov podzemnej a povrchovej vody a vodárenských zariadení, ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/231

Jedálne.sk - Informačný portál hromadného stravovania

... zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody určenej ... pôdy, odpadov ... bazéne a jeho pravidelné čistenie, c) kontrolu kvality vody v ...

www.jedalne.sk/pravo_show.aspx

Inžinierske siete - stavba | 123dodavatel.sk

Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitriansky kraj. Komárno; ... - čistenie, dekontaminácia, likvidácia ... vody, plynu do rodinných domov. Výhody pretláčania ...

www.123dodavatel.sk/inzinierske-siete-stavba

www.nsrr.sk

... distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou ... prirodzenej retenčnej schopnosti pôdy, ...

www.nsrr.sk/download.php

www.unsk.sk

2.14.3 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 282 ... 2.14.4.2 Potreba úžitkovej vody pre poľnohospodárstvo ... 2.18 Odňatie pôdy z PPF a LPF 424

www.unsk.sk/Files/ShowFile/24016

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...

... pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie, c) kontrolu kvality vody v ... a iného znečistenia pôdy ustanovené ...

www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/

www.enviroportal.sk

Bezprostredne na zásobovanie pitnou vodou nadväzuje odkanalizovanie a čistenie ... ( okres Spišská Nová Ves), ... skladovanie a dekontaminácia. ...

www.enviroportal.sk/eia/dokument/174550

Ekologické a komunálne služby - Best.sk

... čistenie dažďových zvodov a žľabov, ... vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ... Spišská Nová Ves

best.sk/www/SluzbyEkologicke.htm