Výskumné a skúšobné ústavy

ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o.

ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o.

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřicí přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR - kurzy ...

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR Račianska 71 83259 Bratislava. Zobraziť na mape. tel: +421 2/492 463 87

www.kurzy.sk/s-1037/vyskumny-ustav-zvaracsky-priemyselny-institut-sr

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - licencie na ...

Technický skúšobný ústav stavebný TSÚS, n. o zabezpečuje činnosť v oblastiach certifikácia, technické posudzovanie, posudzovanie zhody, skúšky a ...

www.tsus.sk/data/licencie_otvor.php

SADIVO - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, spol ...

V y m a z u j e s a : Obchodné meno: SADIVO - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, spol. s r ... Spišská Nová Ves BIO - BHMG, a.s., ...

az-europe.eu/sk/firmy-na-slovensku/75761-sadivo-vyskumny-a-slachtitelsky-ustav-zemiakarsky-spol-s-r-o-v-likvidacii/g

VÚD, Výskumný ústav dopravný v Žiline - Mesto Žilina

VÚD, Výskumný ústav dopravný v Žiline. VÚD, Výskumný ústav dopravný, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, 00421/41/5652 819, 5686 203, fax: 00421/41/5652 883 ...

zilina.virtualne.sk/vyskumny-ustav-dopravny.html

Vydané pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave (história a súčasnosť) Vydané pri príležitosti 50. výročia ústavu Bratislava 2010

www.vupop.sk/dokumenty/propagacne_historia_a_sucasnost_VUPOP.pdf

Výskumný ústav dopravný zarobí 4,29 milióna :: VLAKY.NET

18.3.2017 - 145. výročie - Spišská Nová Ves - Kysak; 31.3.2017 - 119. výročie - Hlohovec - Leopoldov; ... Výskumný ústav dopravný zarobí 4,29 milióna

www.vlaky.net/zeleznice/kratke-spravy/12597-Vyskumny-ustav-dopravny-zarobi-429-miliona/

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | zabezpečuje výkon ...

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Jazyky Slovenčina ; English ; Úvod; Organizačná štruktúra; ...

www.geology.sk/

samostatný výskumný a vývojový pracovník I. – Vojenský ...

Spišská Nová Ves; Trebišov; ... Pracovná ponuka samostatný výskumný a vývojový pracovník I. pre spoločnosť Vojenský technický a skúšobný ústav ...

www.najponukaprace.com/samostatny-vyskumny-a-vyvojovy-pracovnik-i-vojensky-technicky-a-skusobny-ustav-zahorie/

Výskumný ústav dopravný mapuje prúdy cestujúcich :: VLAKY.NET

Aktuality. Záver roka 2016 s rušňami NOHAB; M 262.004 po druhýkrát v Nedede; Třetí návštěva na Zahradní železnici Zásmucka; Motorový vozeň M 152.0 (810 ...

www.vlaky.net/zeleznice/kratke-spravy/2116-Vyskumny-ustav-dopravny-mapuje-prudy-cestujucich/

Z čoho vychádza trhová cena pôdy - Občan a štát - Peniaze ...

ZDROJ: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, prameň VÚGK. ... Spišská Nová Ves: Spišské Tomášovce: 3: 4 227: 12 681 ...

peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/255402-z-coho-vychadza-trhova-cena-pody/

VÚSCH, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ...

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; ... VÚSCH, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Ondavská č.8, ...

kosice.virtualne.sk/vychodoslovensky-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob.html

VÚP - Výskumný ústav potravinársky - Aktuality

Výskumný ústav potravinársky. ... Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska, Spišská Nová Ves; DELIKATESY, s.r.o. Hol ...

www.vup.sk/index.php

Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; Trsten ... Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici .

banskabystrica.virtualne.sk/vyskumny-ustav-spojov-n-o-.html

Výročná správa - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2011 Bratislava, marec 2012 Výročná správa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ...

readgur.com/doc/184293/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va---v%C3%BDskumn%C3%BD-%C3%BAstav-p%C3%B4doznalectva-a-ochrany-p%C3%B4dy

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ...

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ... Geodetický a kartografický ústav: ... Spišská Nová : 36516244: DF/ 106 /16: 16ks UPS 1500VA:

www.vugk.sk/zverejnenie/faktury/prehlad_faktur.htm

VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Okružná 5, 918 64 Trnava, 033/ 599 11 11, fax: 033/ 599 12 ...

trnava.virtualne.sk/vyskumny-ustav-jadrovych-elektrarni.html

Referencie - APIS

Výskumný ústav vodného hospodárstva ... Mesto Spišská Nová Ves ... Ústav sociálnej starostlivosti Banská Bystrica

www.biometria.sk/referencie.html

Výskumný ústav trávnych porastov a horského ...

Ste majiteľom firmy Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva? ... Spišská Nová Ves; Levice; Komárno; Humenn ...

www.zarohom.sk/profil/2611b5c-vyskumny-ustav-travnych-porastov-a-horskeho-polnohospodarstva/mladeznicka-36-banska-bystrica

Výskumné ústavy (107 záznamov) - Azet.sk

Dopravný výskumný ústav ... 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Pridať hodnotenie. Výskumné a pedagogické pracovisko.

www.azet.sk/katalog/vyskumne-ustavy/

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v ...

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou týmto oznamuje ...

www.mikrolab.sk/wp-content/uploads/2013/10/20101103_akreditovane_institucie_pre_IP.pdf

Zoznam SNASom akreditovaných subjektov zoradených podľa ...

Aktualizované dňa: 23.9.2011 Zoznam SNASom akreditovaných subjektov zoradených podľa členského čísla 345 Akreditovaných subjektov Výskumný ústav papiera ...

www.snas.sk/files/pdf/Reg_Clen.pdf

VÚVH, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; ... VÚVH, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, ...

bratislava.virtualne.sk/vyskumny-ustav-vodneho-hospodarstva.html

Metrologický a skúšobný ústav logistiky, Žilina

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; ... Metrologický a skúšobný ústav logistiky je inštitúcia, ...

zilina.virtualne.sk/metrologicky-a-skusobny-ustav-logistiky.html

Výskumný ústav zeleninársky, Nové Zámky

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; ... Výskumný ústav zeleninársky v Nových Zámkoch. Výskumný ústav zeleninársky, Andovská 6, ...

novezamky.virtualne.sk/vyskumny-ustav-zeleninarsky-s-r-o-nove-zamky.html

UNESCO Conference - Výskumný ústav detskej psychológie a ...

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Prejsť na obsah. Utorok, 7. február 2017. ... Viera Šilonová (CPPPP, Spišská Nová Ves) 44.

www.vudpap.sk/sk/UNESCO-conference/

Zastúpenie primárnej, sekundárne a ostatnej pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy o: Informačný portál o pôde; Úvod; ... Spišská Nová Ves: 27,87: 54,81: 17,32: Trebišov: 75,10: 15,49: 9,41 ...

www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/multifunkcne/prim_sek_ost.aspx

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prehľad ...

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prehľad objednávok Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013 Číslo ... 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859

www.vupop.sk/dokumenty/objednavky/3-2013.pdf

References - APIS

Výskumný ústav vodného hospodárstva ... Mesto Spišská Nová Ves ... Ústav sociálnej starostlivosti Banská Bystrica

www.biometria.sk/en/references.html

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; Trsten ... Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach.

bojnice.virtualne.sk/vyskumny-ustav-ovocnych-a-okrasnych-drevin-a-s-bojnice.html

Technické kurzy a školenia - Výskumný ústav zváračský ...

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR Račianska 71 83259 Bratislava. Zobraziť na mape. tel: +421 2/492 463 87

www.kurzy.sk/vzdelavacie-spolocnosti/1037/vyskumny-ustav-zvaracsky-priemyselny-institut-sr-bratislava/technicke-kurzy

www.pipesystems.com

TECHNICKÝ SKÚšOBNÝ ÚSTAV PIESTANY, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešt'any OF SNAS ... Nad medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves 5. 1Öo: 6.

www.pipesystems.com/domains/pipesystems_com/data/free_docs/SK-TSU%20Piestany%20neu,%20aber%20schon%202%20jahre%20alt%20Slowakei.pdf

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po ľnohospodársky v ...

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v spolupráci ... 052 40 Spišská Nová Ves Ing. Daniela Mackových, CSc.

www.apa.sk/download/4838

ZASTÚPENIE KLIMATICKÝCH REGIÓNOV - podnemapy.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy o: Informačný portál o pôde; Úvod; ... Spišská Nová Ves-----12,72: 57,01: 16,34: 13,93: Trebišov---90,39--9 ...

podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/klima/klima.aspx

MZ chce transformovať Ústav preventívnej a klinickej ...

MZ chce transformovať Ústav preventívnej ... Od roku 2000 sa do organizácie včlenil Výskumný ústav ... Prekvapila Žilina aj Spišská Nová Ves ...

ekonomika.sme.sk/c/1021412/mz-chce-transformovat-ustav-preventivnej-a-klinickej-mediciny.html

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk/

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Lesnícky výskumný ústav Zvolen Stredisko lesníckej ochranárskej služby ... LS Spišská nová Ves SN 3 3 3 LS Sabinov SL 2 2 2 LS ...

www.los.sk/pdf/pokyny_ph_11.pdf

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas ...

– Závod Spišská Nová Ves ... – Výskumný ústav zdravotníckej techniky Brno http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-brno ...

karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do ...

www.ropk.sk/

Hucko, Pavel - csave.cz

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ročník: I., 1994, s. 248. ... Spišská Nová Ves, 16.-17. október 2003. Poprad: ...

www.csave.cz/publikace-clenu/jmena-h-i/hucko-pavel.html

Kompletná sieť liniek so zastávkami k 1.2.1973 • imhd.sk ...

Spišská Nová Ves; Trenčín; Trnava; Zvolen; Žilina; Slovensko a ... Botanická záhrada, Slávičie údolie, Záhorácka ul., Výskumný ústav drevársky ...

imhd.sk/ba/doc/sk/10076/Kompletna-siet-liniek-so-zastavkami-k-1-2-1973

Katastrálny odbor, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna ...

Spišská Nová Ves. Rožňava. Michalovce. Košice-okolie. Gelnica. ... Geodetický a kartografický ústav Bratislava; Výskumný ústav geodézie a kartografie ...

www.minv.sk/

Kompletná sieť liniek so zastávkami k 31.3.1961 • imhd.sk ...

Spišská Nová Ves; Trenčín; Trnava; Zvolen; Žilina; ... Hroboňova, Jaseňová, Pri suchom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Posádková ...

imhd.sk/ba/doc/sk/10075/Kompletna-siet-liniek-so-zastavkami-k-31-3-1961

Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; ... LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV, Zvolen . NLC komplexne zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu, ...

zvolen.virtualne.sk/lesnicky-vyskumny-ustav-.html

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ...

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Zmluvy:: Faktúry:: Objednávky :: Obstarávanie . objednávky ... Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves:

www.vugk.sk/zverejnenie/objednavky/objednavky.htm

Výskumné ústavy v štáte Slovensko - Azet.sk

Dopravný výskumný ústav ... 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty. ... výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút.

www.azet.sk/katalog/vyskumne-ustavy/slovensko/

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany | Zzz.sk

Národný ústav reumatických chorôb Nábrežie I.Krasku 4 92101 Piešťany. Profil: nurch_piestany.zzz.sk; ... Okres Spišská Nová Ves Okres Trebišov Okres ...

www.zzz.sk/zariadenie/20151-nurch_piestany

REGIONALIZÁCIA A STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU

ciu rajonizácie pre Slovenskú republiku spracoval Výskumný ústav ... oblastí (napr. Zvolen, Spišská Nová Ves ... zhostil Ústav turizmu, s r.o ...

www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404053881.pdf