Vedecké a výskumné ústavy

ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o.

ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o.

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřicí přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Výskumný ústav dopravný zarobí 4,29 milióna :: VLAKY.NET

18.3.2017 - 145. výročie - Spišská Nová Ves - Kysak; 31.3.2017 - 119. výročie - Hlohovec - Leopoldov; ... Výskumný ústav dopravný zarobí 4,29 milióna

www.vlaky.net/zeleznice/kratke-spravy/12597-Vyskumny-ustav-dopravny-zarobi-429-miliona/

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR - kurzy ...

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR Račianska 71 83259 Bratislava. Zobraziť na mape. tel: +421 2/492 463 87

www.kurzy.sk/s-1037/vyskumny-ustav-zvaracsky-priemyselny-institut-sr

SADIVO - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, spol ...

V y m a z u j e s a : Obchodné meno: SADIVO - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, spol. s r ... Spišská Nová Ves BIO - BHMG, a.s., ...

az-europe.eu/sk/firmy-na-slovensku/75761-sadivo-vyskumny-a-slachtitelsky-ustav-zemiakarsky-spol-s-r-o-v-likvidacii/g

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | zabezpečuje výkon ...

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Jazyky Slovenčina ; English ; Úvod; Organizačná štruktúra; ...

www.geology.sk/

VÚSCH, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ...

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; ... VÚSCH, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Ondavská č.8, ...

kosice.virtualne.sk/vychodoslovensky-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob.html

Vydané pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave (história a súčasnosť) Vydané pri príležitosti 50. výročia ústavu Bratislava 2010

www.vupop.sk/dokumenty/propagacne_historia_a_sucasnost_VUPOP.pdf

Výskumný ústav dopravný mapuje prúdy cestujúcich :: VLAKY.NET

Aktuality. Záver roka 2016 s rušňami NOHAB; M 262.004 po druhýkrát v Nedede; Třetí návštěva na Zahradní železnici Zásmucka; Motorový vozeň M 152.0 (810 ...

www.vlaky.net/zeleznice/kratke-spravy/2116-Vyskumny-ustav-dopravny-mapuje-prudy-cestujucich/

Výročná správa - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2011 Bratislava, marec 2012 Výročná správa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ...

readgur.com/doc/184293/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va---v%C3%BDskumn%C3%BD-%C3%BAstav-p%C3%B4doznalectva-a-ochrany-p%C3%B4dy

VÚD, Výskumný ústav dopravný v Žiline - Mesto Žilina

VÚD, Výskumný ústav dopravný v Žiline. VÚD, Výskumný ústav dopravný, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, 00421/41/5652 819, 5686 203, fax: 00421/41/5652 883 ...

zilina.virtualne.sk/vyskumny-ustav-dopravny.html

Referencie - APIS

Výskumný ústav vodného hospodárstva ... Mesto Spišská Nová Ves SEZ Krompachy ...

www.biometria.sk/referencie.html

Z čoho vychádza trhová cena pôdy - Občan a štát - Peniaze ...

ZDROJ: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, prameň VÚGK. ... Spišská Nová Ves: Spišské Tomášovce: 3: 4 227: 12 681 ...

peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/255402-z-coho-vychadza-trhova-cena-pody/

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ...

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ... Geodetický a kartografický ústav: ... Spišská Nová : 36516244: DF/ 106 /16: 16ks UPS 1500VA:

www.vugk.sk/zverejnenie/faktury/prehlad_faktur.htm

Zoznam SNASom akreditovaných subjektov zoradených podľa ...

Aktualizované dňa: 23.9.2011 Zoznam SNASom akreditovaných subjektov zoradených podľa členského čísla 345 Akreditovaných subjektov Výskumný ústav papiera ...

www.snas.eu/files/pdf/Reg_Clen.pdf

Výskumný ústav trávnych porastov a horského ...

Ste majiteľom firmy Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva? ... Spišská Nová Ves; Levice; Komárno; Humenn ...

www.zarohom.sk/profil/2611b5c-vyskumny-ustav-travnych-porastov-a-horskeho-polnohospodarstva/mladeznicka-36-banska-bystrica

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk/

Hucko, Pavel - csave.cz

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ročník: I., 1994, s. 248. ... Spišská Nová Ves, 16.-17. október 2003. Poprad: ...

www.csave.cz/publikace-clenu/jmena-h-i/hucko-pavel.html

Zváračská škola a kurzy | Kurzy.sk

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR • Bratislava • otvára sa mesačne 282 € Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (UT2) Výskumný ...

www.kurzy.sk/p-706/zvaranie-zvaracska-skola-kurz-zvarania

Onderíková, Vlasta - csave.cz

... Spišská Nová Ves, ... Beata Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Vplyv ČOV Zeleneč na oživenie vody Trnávky.

www.csave.cz/publikace-clenu/jmena-o-r/onderikova-vlasta.html

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Petkovce, obec Petkovce, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV ...

www.ropk.sk/index/index.php

Zastúpenie kategórií pôd ohrozených vodnou eróziou

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy o: Informačný portál o pôde; ... Spišská Nová Ves: 11,81: 31,96: 32,15: 24,07: Trebišov: 76,29: 17,28: 5,45 ...

www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/vod/vod.aspx

REGIONALIZÁCIA A STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU

ciu rajonizácie pre Slovenskú republiku spracoval Výskumný ústav ... oblastí (napr. Zvolen, Spišská Nová Ves ... zhostil Ústav turizmu, s r.o ...

www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404053881.pdf

Ekonomika poľnohospodárstva č. 1/2013 by NPPC, VÚEPP (page ...

... Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, ... Výskumný ústav ekonomiky ... vedecký časopis k ...

issuu.com/vuepp/docs/ep_1_2013/53

Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; Trsten ... Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici .

banskabystrica.virtualne.sk/vyskumny-ustav-spojov-n-o-.html

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v ...

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v spolupráci s ... Výskumný ústav ... 052 40 Spišská Nová Ves Ing. Daniela ...

www.mikrolab.sk/wp-content/uploads/2013/10/20101103_akreditovane_institucie_pre_IP.pdf

Slovenská republika (1939 – 1945) – Wikipédia

... (1943), Štátna hvezdáreň na Skalnatom plese (1943), Nemecký vedecký ústav v Bratislave ... Ružomberok, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves ...

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945)

VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Okružná 5, 918 64 Trnava, 033/ 599 11 11, fax: 033/ 599 12 ...

trnava.virtualne.sk/vyskumny-ustav-jadrovych-elektrarni.html

MONITOROVANIE RÁDIOAKTIVITY DUNAJA A JEHO PRÍTOKOV VÁHU ...

... Spišská Nová Ves 2000 35 MONITOROVANIE RÁDIOAKTIVITY DUNAJA A JEHO ... Marta Vršková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Zoltán Kassai, ...

www.iaea.org/inis/collection/nclcollectionstore/_public/31/030/31030633.pdf

Zastúpenie stupňov kvality poľnohospodárskych pôd

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy o: Informačný portál o pôde; ... Spišská Nová Ves---0,22: 9,30: 14,10: 26,32: 20,39: 29,67: Trebišov---1,21 ...

www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/kvalita/kvalita.aspx

Pavel Hucko — Vodní hospodářství - vodnihospodarstvi.cz

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ročník: I., 1994, s. 248. ... Spišská Nová Ves, 16.-17. október 2003. Poprad: ...

vodnihospodarstvi.cz/o-casopise/redakcni-rada-a-redakce/pavel-hucko/

MEDIPARK | UPJŠ

Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce; Univerzitné ... Medicínsky univerzitný vedecký park v ... (UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a ...

www.upjs.sk/vyskum/inovacie-rozvoj-eu-problematika/univerzitne-vedecke-parky/medipark/

Pravidlá slovenského pravopisu - scribd.com

Výskumný ústav zváračský. hovorový charakter. ... Spišská Nová Ves. Veľká Morava (štát). Mladosť. U červeného raka ...

www.scribd.com/doc/16317328/Pravidla-slovenskeho-pravopisu

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (www.shs.sav.sk)

... Spišská Nová Ves, október 2012, 3 dni. ... Historický ústav SAV. 25. Vedecký seminár Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v ...

www.shs.sav.sk/index.php

Tomáš Janček | Facebook

Výskumný Ústav Zváračsk ... EnergyFit Pd, etotalk.com, ŠAĽENE GEBUĽE SPIŠSKÁ NOVÁ VES, RunCzech, Gino Paradise Besenova, Kompava. sk, ...

www.facebook.com/tomas.jancek.1

Tieto benzínky predávali nekvalitné palivá | Autobild.sk

Vlani išlo o Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny ... BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, prev. 053 63 Spišský Hrhov 195. Druh paliva: Diesel.

autobild.cas.sk/clanok/201696/tieto-benzinky-predavali-nekvalitne-paliva/

Knižnice - snk.sk

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves. 125. Spojená škola, školská knižnica, ... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava. 165.

www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/elektronicke-informacne-zdroje-a-databazy/narodna-licencia-ebsco-databaz/kniznice.html

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prehľad ...

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prehľad objednávok Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013 Číslo ... 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859

www.vupop.sk/dokumenty/objednavky/3-2013.pdf

ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE ODPADOV – FIKCIA ČI REALITA? Peter ...

Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2003, 1. vyd., ISBN 80-89062-30-X [5] CEMERKOVÁ, A. ... Spišská Nová Ves, 2004, s. 156 – 163, ISBN 80-968214-4-X

www.eu.fme.vutbr.cz/file/172_1_1/

MZ chce transformovať Ústav preventívnej a klinickej ...

MZ chce transformovať Ústav preventívnej ... Od roku 2000 sa do organizácie včlenil Výskumný ústav ... Prekvapila Žilina aj Spišská Nová Ves ...

ekonomika.sme.sk/c/1021412/mz-chce-transformovat-ustav-preventivnej-a-klinickej-mediciny.html

Experts - MSSR - obcan.justice.sk

Výskumný ústav geodézie a kartografie ... Odhad hodnoty lesov Mišíkova 9, 5201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika. Registration number: 913849 . Expert ...

obcan.justice.sk/infosud-registre

Kompletná sieť liniek so zastávkami k 31.3.1961 • imhd.sk ...

Spišská Nová Ves; Trenčín; Trnava; Zvolen; Žilina; ... Hroboňova, Jaseňová, Pri suchom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Posádková ...

imhd.sk/ba/doc/sk/10075/Kompletna-siet-liniek-so-zastavkami-k-31-3-1961

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . . . .SN ... VÚPOP - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÚVH - Výskumný ústav vodného hospodárstva

www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/svk00s_obsa.pdf

VÚP - Výskumný ústav potravinársky - Aktuality

Výskumný ústav potravinársky. ... Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska, Spišská Nová Ves; DELIKATESY, s.r.o. Hol ...

www.vup.sk/index.php

Predbežný obsah vedeckého sympózia - vuzv.sk

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra. v spolupráci so. Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku. ... FEED LAB, s.r.o., Spišská Nová Ves)

www.vuzv.sk/doc/pozvanka_prihlaska.doc

Katastrálny odbor, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna ...

Spišská Nová Ves. Rožňava. Michalovce. Košice-okolie. Gelnica. ... Geodetický a kartografický ústav Bratislava; Výskumný ústav geodézie a kartografie ...

www.minv.sk/

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas ...

– Závod Spišská Nová Ves ... – Výskumný ústav zdravotníckej techniky Brno http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-brno ...

karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/

Sigly - kis3g.sk

Adresa : 061 01 Spišská Nová Ves, SNP 1 . PP714. Názov : Mestská knižnica Vysoké Tatry. ... Výskumný ústav živočíšnej výroby, pracovisko ...

www.kis3g.sk/kodovniky/sigly.html