Katastrálne úrady

Katastrálny úrad Trenčín - M.R. Štefánika 20, Trenčín 911 50

Katastrálny úrad Trenčín. 0 min, 17 m | Adresa: M.R. Štefánika 20, Trenčín 911 50. Telefón: 032 / 2817201 ... Spišská Nová Ves; Levice; Komárno;

www.zarohom.sk/profil/3602aa2-katastralny-urad-trencin/m-r-stefanika-20-trencin

CESTOVNÝ PORIADOK - cp - autobusy, vlaky, lietadla, MHD

Daňový úrad. Úrad práce. Katastrálny úrad . Živnostenský úrad . ... Spišská Nová Ves | | Svit | | Šaľa | | Stará Ľubovňa | | ...

cestovny-poriadok.sk-online.sk/

Okresný úrad Spišská Nová Ves - Katastrálny odbor, 052 01 ...

Hodnotenia Okresný úrad Spišská Nová Ves - Katastrálny odbor. Hodnotenia Okresný úrad Spišská Nová Ves - Katastrálny odbor Pridaj hodnotenie: vyber hodnotenie

www.azet.sk/firma/1155350/okresny-urad-spisska-nova-ves-katastralny-odbor/

Dôvera zdravotná poisťovňa - stránkové dni, telefón

Daňový úrad; Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; ... Spišská Nová Ves; Trebišov; Veľké Kapušany; Nitrianský kraj . Nitra ...

dovera.zdravotnapoistovnaonline.sk/

OKRESNÉ ÚRADY Košický kraj, kontakt, mail, telefón, adresa ...

Daňový úrad; Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; Stavebný úrad; Úrad Práce ...

okresny.urad-online.sk/okresne-urady/kosicky-kraj.php

Katastrálny úrad | Miestne úrady | Nitra

Spišská Nová Ves; Nitriansky kraj; Komárno; Levice; Nitra; Nové Zámky; Prešovský kraj; ... Katastrálny úrad. Štefánikova 65 Nitra Slovensko. Telefón ...

www.kamdomesta.sk/nitra/obcan/urady-institucie/miestne-urady/katastralny-urad2

SLOB-real s.r.o. - Stavebná činnosť, búracie a demolačné ...

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici ... Prievidza, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Šaľa - Levice, Hlohovec, Dunajská Streda, Žilina, ...

slobreal.sk/referencie.html

coo{2144.100}{2144.100.9.64088} 1 51813207 - AKTUALITY

v právnej veci žalobcu: M., R., proti žalovanému: Správa katastra Spišská Nová Ves, ... Katastrálny úrad [§ 3 ods. 2 písm. a)] vyberie na konanie

www.supcourt.gov.sk/data/att/8857_subor.pdf

OBVODNÝ ÚRAD Košice - Kontakt, mail, telefón, adresa ...

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; Stavebný úrad; Úrad Práce; Živnostenský úrad ...

obvodny.urad-online.sk/obvodny-urad/kosice.php

JAMADA stav, s.r.o. - hydroizolácie plochých stiech

- Katastrálny úrad - Moldava nad Bodvou Oprava strešného zvodu, demont. starých vetracích hlavíc a mont. vent. turbín ... Stredisko Spišská Nová Ves

jamada-stav.sk/referencie/

MESTSKÝ ÚRAD Spišská Nová Ves - Kontakt, mail, telefón ...

MESTSKÝ ÚRAD Spišská Nová Ves - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni. ... Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad;

mestsky.urad-online.sk/mestsky-urad/spisska-nova-ves.php

Zmluvy - Zimný štadión - Gelnica

Katastrálny úrad v Košiciach: Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnost ... APS ALKON a.s., Spišská Nová Ves: Dodatok č. 1, ...

www.gelnica.sk/zmluvy-zimny-stadion.phtml

SOCIÁLNA POISŤOVŇA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - stránkové dni ...

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; ... Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitrianský kraj . Nitra; Komárno; Levice; Nové Zámky ...

socialna-poistovna.zdravotnapoistovnaonline.sk/

Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

www.noveaspi.sk/

Union zdravotná poisťovňa - informácie, , stránkové dni ...

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; ... Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitrianský kraj . Nitra; Komárno; Levice; Nové Zámky ...

union.zdravotnapoistovnaonline.sk/

Kamdomesta Prešov 3 2017 by Kamdomesta - issuu

ÚRADY OBVODNÝ ÚRAD ... KATASTRÁLNY ÚRAD V PREŠOVE ... Košice, Prešov, B.Bystrica, Zvolen, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Žilina ...

issuu.com/kamdomesta/docs/kamdomesta-presov

FIRMY SLUŽBY - vyhľadávanie firiem a služieb vo vašom meste

Daňový úrad. Úrad práce. Katastrálny úrad . Najväčšie podniky SR. VW Slovakia - 5,25 Slovnaft - 3,22 U.S. Steel - 2,89 SPP - 2,65 Samsung 2,3

vyhladavanie-firiem.info-online.sk/

Štátny okresný archív v Rožňave - Geni.sk

Daňový úrad v Revúcej, 1923 – 1944, 55,50 bm. XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945. ... Katastrálny meračský úrad v Revúcej, 1771 – 1939, 13,20 bm.

www.geni.sk/statny-okresny-archiv-v-roznave/

Zákony, Smernice, Technické predpisy - pce.sk

... mesto, Košice - vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará ... Katastrálny úrad preskúma platnosť ...

www.pce.sk/kgk/Infoblok/Zakony/body_Z162-1995.htm

162/1995 Z.z. - Zákon Národnej rady Slovenskej repu ...

... Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará ... Katastrálny úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/vyhlasene_znenie.html

PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Č

Nehnute ľnosti nachádzajúce sa v meste Spišská Nová Ves, ... Nehnute ľnosti zapísané na Liste vlastníctva číslo 771 Katastrálny úrad v Banskej

www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/elektronicka_tabula/PU-07_3-50_50347_Ceb.pdf

Obec Richnava :: Zmluvy

Katastrálny úrad v Košiciach : 14.03.2012: Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve U161/2004: ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves : 19.08.2014:

www.richnava.sk/index.php

INŠTITÚCIE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE - INFO MAPA MESTA Košice a ...

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; ... Katastrálny úrad; Krajský pamiatkový úrad Košice; Krajský stavebný úrad ;

kosice.virtualne.sk/info-mapa/institucie.html

Union zdravotná poisťovňa Spišská Nová Ves - Kontakt, mail ...

Union zdravotná poisťovňa Spišská Nová Ves - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni. ... Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR ...

union.zdravotnapoistovnaonline.sk/union-pobocka/spisska-nova-ves.php

Zmluvy - Gelnica

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Spišská Nová Ves: Dodatok č. 1 k dohode č. 64/§ 52a/2014/ŠR zo dňa 25.8.2014: ... Katastrálny úrad v Košiciach:

www.gelnica.sk/zmluvy.phtml

Skalica – monitor GOOCITY - meditacia.sk

Spišská Nová Ves. ... Mestské úrady Urad-online.sk Úrad práce Daňový úrad Katastrálny úrad. Informácie o meste Úradné noviny Životné situácie Mapa ...

meditacia.sk/gooplex/skalica/

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD Odorín - gps-poi.eu

Obecný úrad: Danišovce: OBECNÝ ÚRAD: 1.9km: Obec: Danišovce: Danišovce - kraj Košice: ... Úrad: Spišská Nová Ves: KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH: 3.9km ...

www.gps-poi.eu/rimskokatolicky-farsky-urad-odorin-58297.html

INŠTITÚCIE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE - INFO MAPA MESTA Prešov a ...

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; ... Katastrálny úrad v Prešove ... Úrad Prešovského samosprávneho kraja ...

presov.virtualne.sk/info-mapa/institucie.html

SK-ONLINE - rýchla cesta k informáciam

Spišská Nová Ves. Svit. Šaľa. Stará Ľubovňa. Štúrovo. Šurany. Trebišov. Trenčín. Vranov. ... Katastrálny úrad . Živnostenský úrad . Okresný úrad ...

www.sk-online.sk/

OKRESNÉ SÚDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - informácie, adresy ...

Daňový úrad; Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; ... Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitrianský kraj . Krajský súd Nitra ...

okresnysud.urad-online.sk/

Správa o hodnotení strategického dokumentu - po-kraj.sk

okres Spišská Nová Ves: 18 Hrabušice, ... -odbor katastrálny -Okresný úrad Humenné ... -Okresný úrad Spišská Nová Ves

www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/UPaZP/upn_psk/sea/upn-vuc-pk-soh.pdf

Súkromná stredná odborná škola - ssosta.edupage.org

Martin Okály Spišská Nová Ves; ... Obvodný úrad životného prostredia ... CONSUMER FINANCE HOLDING Poprad; Katastrálny úrad, Správa katastra Poprad; Agua ...

ssosta.edupage.org/text60/

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2010

Katastrálny úrad Trnava 7 Katastrálny úrad ... MsÚ Spišská Nová Ves 1 MsÚ Tornaľa 2 MsÚ Trenčín 10 MsÚ Trnava 8 ...

www.sloves.sk/aktuality/doc/prispevok_na_detsku_letnu_rekreaciu_v_roku_2010.pdf

Katastrálne úrady a správy katastra - uverynabyvanie.eu

Vybetre si na mape Katastrálny úrad alebo správy katastra vo vašom kraji. Bratislavský kraj; Trnavský kraj; Nitrianský kraj; ... Spišská Nová Ves.

www.uverynabyvanie.eu/sk/katastralne-urady-a-spravy-katastra.aspx

OBVODNÝ ÚRAD, Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen

Spišská Nová Ves; Stavebník; Tlmače; Topoľčany; Tornaľa; Trenčín; Trnava; Trsten ... osobný úrad, ...

zvolen.virtualne.sk/obvodny-urad-zvolen.html

ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD Košický kraj, Košice, Michalovce ...

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; ... 052 01 Spišská Nová Ves. Telefón: 053/4176374 . Fax:

zivnostensky.urad-online.sk/zivnostenske-urady/kosicky-kraj.php

Myjava – monitor GOOCITY - Meditacia.sk

Spišská Nová Ves. ... Daňový úrad, mestský úrad, katastrálny. úrad. Živnostenský úrad, exekútorský úrad. http://huramyjava.sk/typ/institucie/page/4/

meditacia.sk/gooplex/myjava/

Grundbuchauszug Katasteramt Slowakei EU

Katastrálny úrad: Správa katastra: Banská Bystrica: ... Spišská Nová Ves: Sobrance: Trebišov: Nitra: Komárno: Levice: Nitra: Nové Zámky: Šaľa ...

www.slowakei-immobilien.at/grundbuchauszug-katasteramt

GLOBING POPRAD s.r.o. | geodetické a kartografické práce

NC Lidl Poprad, Spišská Nová Ves - geodetické práce pri príprave výstavby, ... KATASTRÁLNY ÚRAD V PREŠOVE - vyhotovenie ROEP Vernár, OBECNÉ ÚRADY ...

www.globing.sk/referencie.html

SOCIÁLNA POISŤOVŇA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - informácie ...

Daňový úrad; Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; ... Spišská Nová Ves; Trebišov; Nitrianský kraj . Nitra; Komárno; Levice ...

socialnapoistovna.urad-online.sk/index.php

Zoznam spustených kioskov v prevádzke - posta.sk

94 Trnava Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor Vajanského 2 A94 19.8.2014 ... 124 Spišská Nová Ves Okresný úrad Spišská Nová Ves Markušovská cesta 1, ...

www.posta.sk/subory/37569/zoznam-vybranych-post-na-predaj-ekolkov.pdf

Cestovný poriadok MHD Žilina

Daňový úrad. Úrad práce. Katastrálny úrad . CP - online. ... Spišská Nová Ves Svidník Svit Šaľa Stará Ľubovňa Štúrovo Šurany ...

cestovny-poriadok.info-online.sk/mhd-zilina.php

Katastrálne úrady | UzemnePlany.sk

Katastrálny zákon; O obecnom zriaden ... Spišská Nová Ves Trebišov. Nitriansky kraj. Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce ...

www.uzemneplany.sk/katastralne-urady

TELEFÓNNY ZOZNAM - Pevné linky, Orange, T-mobile, O2 ...

Katastrálny úrad . Živnostenský úrad . Okresný úrad . Mestský úrad . Okresný Súd. Online. Pracovné ponuky. Všetky úrady. Telefonuj zadarmo.

telefonny-zoznam.sk-online.sk/index.php

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD Spišský Hrhov

KATASTRÁLNY ÚRAD V PREŠOVE: 4.4km: Úrad: ... 4.5km: Úrad: Levoča: KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Košice, PRACOVISKO Spišská Nová Ves: 4.5km: Úrad: Levoča ...

www.gps-poi.eu/rimskokatolicky-farsky-urad-spissky-hrhov-58313.html

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2012

Katastrálny úrad Trnava 5 Katastrálny úrad ... MsÚ Spišská Nová Ves 2 MsÚ Šamorín 2 MsÚ Štúrovo 1 MsÚ Tornaľa 2 ...

www.sloves.sk/aktuality/doc/prispevok_na_detsku_letnu_rekreaciu_2012.pdf

ponukam nasledovne inzeráty, predaj a inzercia - m.bazar.sk

... vypracovanie dokladov pre katastrálny úrad a banky - notárske poplatky - katastrálne správne poplatky ... Spišská Nová Ves . 199 000 € ALICE ...

m.bazar.sk/vyhladavanie/

REALITNY.sk - Katastrálne úrady, Košice, SK Spišská Nová Ves

Katastrálny úrad Košice Späť na Katastrálny úrad Košice Správa katastra Spišská Nová Ves Adresa: Markušovská cesta 1: 052 01 Spišská Nová Ves ...

www.realitny.sk/informacie/katastralne-urady/kosice/sk-spisska-nova-ves/

PRACOVNÉ PONUKY - voľné pracovné miesta kariera.sk

Zahŕňa Úrad práce, Daňový úrad, Katastrálny úrad, Živnostenský úrad a ministerstvá Slovenskej Republiky. Nájdete tu otváracie hodiny, ...

www.pracovne-ponuky.sk/volne-pracovne-miesta-kariera.php