Juhočeská univerzita

Pridať / editovať záznam

Info-NovaVes.sk Inštitúcie a organizácie Školy a výchovné inštitúcie Vysoké školy Juhočeská univerzita


Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ...

... Karolova univerzita v Prahe, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzitu Loránda Eötvösa v Budapešti, ...

sk.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Pre%C5%A1ovskej_univerzity_v_Pre%C5%A1ove

Diagnostika v ošetrovateľstve - Univerzita Konštantína ...

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ... Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, ČR; Dr n. med. Monika Binkowska – Bury, Univerzita v Rzeszowe, ...

www.ukf.sk/vyskumne-a-umelecke-timy/timy-s-medzinarodne-akceptovanym-vysledkom-a-ucastou-v-medzinarodnych-projektoch/diagnostika-v-osetrovatelstve

Univerzita Konštantína Filozofa Prehľad publikačnej ...

Univerzita Konštantína Filozofa ... Česká geografie v evropském prostoru. - České Budějovice: Juhočeská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7040-986-2.

www.uk.ukf.sk/data/epca/katedry/UKFFPVKEE.pdf

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad ...

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ... České Budejovice : Juhočeská univerzita, 2007. - ISSN 1213-2101. - Roč. 8, č. 1 (2007), s. 1-6

www.uk.ukf.sk/data/epca/rok2007/EPC_UKFPFA_2007.pdf

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK | Facebook

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK, Bratislava, Slovakia. 523 likes · 9 talking about this · 1 was here. Prírodovedecká fakulta Univerzita...

www.facebook.com/humannageografia/posts

Virtuálna Kolaborácia Alexander Dirner Jozef Demko Marek ...

Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České Budějovice F. Franko, Fakulta humanitných vied, Prešovská univerzita, ...

hep.upjs.sk/~dirner/TU50/TUKE.ppt

HOVORÍŠ PO NEMECKY? - fedu.uniba.sk

Univerzita Karlova v Prahe; Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach. Prečo na Pedagogickej fakulte? V bakalárskom a aj magisterskom stupni štúdia ...

www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Aktualne/KNJL_infoletak_2017.pdf

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - Domov

prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D, Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, ČR; ... Debrecínska Univerzita, Maďarsko. Najvýznamnejší výsledok:

www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/24-veda-a-vyskum/veda-a-vyskum-2

Vedecký výbor - Forward Nitra 2014

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika Dr. Attila Fábián, PhD. Západomaďarská univerzita, Maďarsko ...

sites.google.com/site/forwardnitra2014svk/vedecky-vybor

Tomáš Zdechovský – Wikipédia

Juhočeská univerzita v ČB Pápežská saleziánska univerzita Masarykova univerzita: Profesia: básnik, spisovateľ, krízový manažér, politik a mediálny ...

sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Zdechovsk%C3%BD

V - upjs.sk

Karlova Univerzita v Prahe (2000 – 2005 ), Univerzita v Bayreuthe ... Univ. Lund, ing M.Šerý, Juhočeská univerzita České Budějovice, prof. V. Dadák, ...

www.upjs.sk/public/media/5878/sprava-medzinarod-vztahy-upjs-2000.doc

Výzva na podávanie prihlášok na študijno-prednáškové ...

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta, ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.

www.fpv.ukf.sk/sk/oznamy/473-vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-studijno-prednaskove-pobyty-na-zaklade-bilateralnych-dohod-o-spolupraci

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - Prioritné ...

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kraskova 1, 949 74, Nitra. tel: +421 37 6408 751

www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/veda-a-vyskum-2/prioritne-oblasti-vyskumu

Spolupráca | Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach ; Univerzita Pardubice; Technická univerzita v Liberci; Ostravská univerzita v Ostrave; Univerzitou Tomáše Bati ...

www.kspsv.fsvaz.ukf.sk/index.php/o-katedre/spolupraca-medzinarodne-vztahy/

Technická univerzita vo Zvolene - tuzvo.sk

Technická univerzita vo Zvolene. Lesnícka fakulta. H o d n o t e n i e. ... doc. Ing. Hintnaus, CSc.: Juhočeská univerzita, Č. Budejovice, 20. 5. 2005.

www.tuzvo.sk/files/3_3/fakulta_lf/Hodnotenie_vonkajsich_vztahov_2005_def_VR.doc

Kontakt - jfmed.uniba.sk

... Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v ... ISBN 80-7040-911-8. - České Budějovice : Juhočeská univerzita, 2006. - S. 102-106;

www.jfmed.uniba.sk/kontakt/

vedeckyvybor - fhpv.unipo.sk

Juhočeská univerzita v Č. Budejoviciach, ČR : Prof. PhDr. Ing. Ivan TUREK, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR ...

www.fhpv.unipo.sk/ktechv/inedutech2006/pages/vedeckyvybor.htm

01 02 uvodne stranky e - fhpv.unipo.sk

Juhočeská univerzita v Č. Budejoviciach, ČR prof. PhDr. Ing. Ivan TUREK, CSc. Slovenská technická univerzita, Bratislava SR doc. PaedDr.

www.fhpv.unipo.sk/ktechv/inedutech2008/kniznica/pdf_doc/hlavicka.pdf

PhDr. Katarína STAŠÁKOVÁ - scsppbj.sk

Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach. 2012: Impulzívne, ... Karlova univerzita Praha,Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina I. 2008:

www.scsppbj.sk/nasi-zamestnanci/11-zamestnanci/30-phdr-katarina-stasakova

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE

Juhočeská univerzita v Č. Budejoviciach, ČR prof. PhDr. Ing. Ivan TUREK, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR Technicko-organiza ...

www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/hlavicka.pdf

Kazachstan bulletin saia Kórejská republika Bielorusko ...

V lete 2011 letné školy organizujú: Juhočeská univerzita, ... Budějovice; Masarykova univerzita, Brno; Univerzita Karlova, Praha; Univerzita Palackého, ...

www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2011/BS_1_2011_web.pdf

Virtuálna Kolaborácia Alexander Dirner Jozef Demko Marek ...

Fakulta elektroniky a informatiky, Technická univerzita, Košice M. Šerý, Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České Budějovice F. Franko,

hep.upjs.sk/~dirner/Prezentacie/Prez_TU_Kosice.ppt

fns.uniba.sk

Univerzita Bonn, Nemecko a Botanický ústav SAV v Bratislave ... Přírodovědecká fakulta, Juhočeská univerzita České Budějovice doc. Ing Jozef Elster, PhD.

fns.uniba.sk/fileadmin/prif/phd/odborove_komisie/DO_OK_Skolitelia_PhD_biologicka_sekcia_biotechnol.xls

PERSPEKTÍVY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE V EÚ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Activities of the Slovak ... / Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach (Česko) István Csernicskó II.

www.polaco.fss.ukf.sk/conference/images/prog/prog_sk_eo_en.pdf

Komunita - Slovak Professionals Abroad Program

Juhočeská univerzita České Budějovice, Slovak... Člen komunity. Queen Mary, University o... Londýn ... Univerzita Karlova v Prahe Praha, Bratislava, Czech...

spap.leaf.sk/komunita-a-podujatia/komunita/

Skype / Chat | IMED-KOMM-EU

Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach Jazykové centrum: vlasta.ptacnikova: Maďarsko: Laszlo Hary: Univerzita v Pécsi, Jazykové centrum: hary-laszlo ...

imed-komm.eku.sk/content/skype-chat

Významní hostia konferencieVýznamní hostia konferencie

Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach ks. dr. hab Piotr Mazur Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa v Chiełme PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD. ...

konferenciapp.ku.sk/zaloha/prilohy/hostia_predsednictvoJPII.pdf

Najlepším internátnym rádiom je Rádio X Žilina | Správy ...

Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom sa v súťaži Rádiorallye 2015 stalo Rádio X Žilina (Žilinská univerzita). Titul ...

www.radia.sk/spravy/3245_najlepsim-internatnym-radiom-je-radio-x-zilina

Newsletter říjen - České centrum v Bratislavě

Výstava Ladislava Sitenského Perutě v Košiciach . 5. 10. 2016 - 6. 11. 2016

bratislava.czechcentres.cz/cs/novinky/newsletter-oktober/

Európske občianstvo: názory a postoje študentov vysokých škôl

... Graz, AT), Miroslav Sapík (Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České Budějovice ... Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – SR).

www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2007/Europske-obcianstvo-nazory-a-postoje-studentov-vysokych-skol.alej

is.muni.cz

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociálni geografie a regionálního royvoje, ISBN 80-86561-94-1. Dická, J. (2006): ...

is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_08.txt

Výchovné poradenstvo - gympu.matostudio.eu

Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Prírodovedecká fakulta ... Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ...

gympu.matostudio.eu/index.php/pre-studentov-a-rodicov/vychovne-poradenstvo

www.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. PRÁVNICKÁ FAKULTA. ... - Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach – Zdravotne sociálna fakulta .

www.upjs.sk/public/media/5665/Sprava_2013_FINAL.docx

PERSPECTIVES OF LANGUAGE COMMUNICATION IN THE EUROPEAN ...

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Activities of the Slovak civic platform in international communication / ... / Juhočeská univerzita v Českých

www.polaco.fss.ukf.sk/conference/images/prog/program_pol.pdf

Od roku 2000 sa výrazne zmenili organizačné a ekonomické ...

Zdroje : Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Maďarské združenie chovateľov a jazdeckých športov 2002, ...

horses.sk/chov/stavy-graf.htm

Stretnutie partnerov projektu IMED-KOMM v Erfurte

... (Nemecko, koordinátor projektu), Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach (ČR), Lekárska univerzita Varna (Bulharsko) a Pécsska univerzita ...

www.imed-komm.eku.sk/content/stretnutie-partnerov-projektu-imed-komm-v-erfurte

Cook.org – BIO kuchári vo verejnom stravovaní - CEA

... (Juhočeská univerzita – Poľnohospodárska fakulta, Česká republika a Vestyjland Folk High School, Dánsko); neziskové mimovládne organizácie s ...

www.cea.sk/

3 Vyhodnotenie pokra%E8uj%FAcich projektov v r. 2007

Juhočeská univerzita České Budějovice. 7.6.2007 publikované v CD zborníku „Hospodářsky růst regionů“. ISBN 978-80-7394-008. 7 2.

www.euba.sk/veda-a-vyskum/veda-a-vyskum/preview-file/projekty_pokracujuce2007-1069.pdf

O samospráve na úrovni V4 - polnohospodar.sk

Ďalším partnerom projektu je Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe a Juhočeská univerzita v Českých ...

www.polnohospodar.sk/kategorie-spravodajstva/177-ponohospodar-1855/4021-o-samosprave-na-urovni-v4-

PPT - Virtual Collaboration PowerPoint Presentation - ID ...

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice. Toggle navigation. Browse. Recent Presentations; Presentation Topics; Presentation Channels; Featured ...

www.slideserve.com/orsen/virtual-collaboration

bulletin saia - vssvalzbety.sk

V lete 2011 letné školy organizujú: Juhočeská univerzita, ... Budějovice; Masarykova univerzita, Brno; Univerzita Karlova, Praha; Univerzita Palackého, ...

www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/bulletinsaia.pdf

Referencie | KELine

Juhočeská univerzita, České Budějovice (CZ) Cat.6 A 10Giga ETHERNET: 1924: Juhočeská univerzita, České Budějovice (CZ) 250: Juhočeská vedecká knižnica ...

www.keline.sk/a/12/referencie

www.minedu.sk

Juhočeská univerzita České Budějovice, ČR ... Veterinárska a farmaceutická univerzita Brno, ČR 6. doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. na odbor: etika

www.minedu.sk/data/files/449.rtf

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n

TF Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach 10.20 – 10.40 Sila biblického príbehu – naratívne vyučovanie. doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

dkunitra.sk/dokumenty/pozvanka_konferencia.doc

of.euba.sk

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2001. 1. ÚVOD 2. ORGANIZAČNÉ, PERSONÁLNE ...

of.euba.sk/www_write/files/fakulta/dokumenty-spravy/vedecko-vyskumna-cinnost/sprava-o-vysledkoch-vedecko-vyskumnej-cinnosti-2001.doc

Viete, že? Nórsko - Špicbergy II. (www.infoglobe.sk)

Z českých vysokých škôl s ňou spolupracuje Juhočeská univerzita a to hlavne v prírodovedeckých a geografických študijných programoch.

www.infoglobe.sk/zaujimavosti/viete-ze-norsko-spicbergy-ii/

SPRICHST DU DEUTSCH? - gymlipany.edu.sk

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach. Prečo na Pedagogickej fakulte? V bakalárskom stupni štúdia ponúkame moderné študijné

www.gymlipany.edu.sk/vychporadca/KNJL.pdf

Strana:  | 1 | 2 | | »»