Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

243 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Křesťanská mezinárodní solidarita

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

Aké procesy v tele ovplyvňuje štítna žľaza? - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/ake-procesy-v-tele-ovplyvnuje-sti …

Hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú spotrebu kyslíka celým organizmom (bazálny metabolizmus) a produkciu tepla. Tiež sú nevyhnutné pre udržanie normálnej reaktivity dýchacích centier na zmeny hladiny kyslíka v krvnom obehu. Zúčastňujú sa v procesoch krvotvorby – zvýšená spotreba kyslíka v tkanivách pri zvýšenej ...

Prezidentka Slovenskej republiky - Vymenovania a odvolania

www.prezident.sk/page/vymenovania-a-odvolania/

Vymenovania a odvolania. Medzi významné právomoci prezidentky Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov. Hlava štátu disponuje personálnou právomocou vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (vymenúvanie a odvolávanie predsedu vlády a ďalších členov vlády), vo vzťahu k súdnej ...

Domovská stránka | DTI

www.dti.sk/

Medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva. Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva, ktorú organizovala ...

Nerastné suroviny Slovenska | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

www.geology.sk/sluzby/vydavatelska-cinnost/neras …

Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2021 (Šoltés, Kúšik, Mižák & Kubač, 2022) Ročenka obsahuje základné informácie o zásobách a ťažbe, spracované na základe Bilancie zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky (BZVL SR), ktorú každoročne vypracúva odbor informatiky ŠGÚDŠ pre Ministerstvo životného ...

List of twin towns and sister cities in Slovakia - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sis …

List of twin towns and sister cities in Slovakia. Tools. Map of Slovakia. This is a list of municipalities in Slovakia which have standing links to local communities in other countries known as "town twinning" (usually in Europe) or "sister cities" (usually in the rest of the world).

Výzva 2023 - Erasmusplus Slovensko

www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/

Dôležité termíny k 1. kolu výzvy 2023 Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy (SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SK01) Kľúčová akcia 1 23.02.2023 do 12:00 - Mobilita jednotlivcov v sektore vysokoškolského vzdelávania (KA131) 23.02.2023 do 12:00 - Mobilita jednotlivcov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, školského ...

PVPS, a.s. – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

pvpsas.sk/

ODPOČET SPOTREBY VODY. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad ( PVPS, a.s.) Vám oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0109/2023/V zo dňa 16.2.2023 schválil PVPS, a.s. od 1. januára 2023 tieto ceny: ČÍTAJTE VIAC. OZNAM.

KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO - PDF Free Download - DocPlayer

docplayer.net/64878720-Katolicke-biblicke-dielo. …

2 KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK Názov organizácie Katolícke biblické dielo Právna forma 721 Cirkevná organizácia Adresa Jilemnického 32/A Svit I. ... 7 strán A4, publikované v zborníku. 2. Konferencia s medzinárodnou účasťou Rodina v bezpečí ; sept. 2008; Spišská Nová Ves ...

Transparency International Slovensko - Slovensko bez korupcie

transparency.sk/sk/

Nový predseda začal pôsobenie na čele ÚVO neodôvodneným personálnym zemetrasením. Vyhlásenie Transparency International Slovensko a Nadácie Zastavme korupciu k personálnym výmenám na Úrade pre verejné obstarávanie V Bratislave, 28. marca 2023 Naše mimovládne organizácie sa…. Články personalne zmeny Úrad pre verejné ...

Štátny archív v Košiciach, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk/

Medzinárodná spolupráca. Matriky. Hlásenie pobytu a elektronizácia. Registre, evidencie, zoznamy ... Zariadenia a príspevkové organizácie MV SR v pôsobnosti SVS. Registrové úrady. Archívy. Živnostenské úrady. Kde nás nájdete. ... 052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 +421 961 74 5791 Pošli správu. Anna ...

Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/sk/eia/sposobile-osoby

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

Odborná spôsobilosť v CO , Ministerstvo vnútra SR - Krízové riadenie

www.minv.sk/

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na. a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany. Cieľová skupina ...

Regionálne centrum Spišská Nová Ves - Štátny geologický ústav ...

www.geology.sk/kontakty/pracoviska/regionalne-ce …

Úvod. Regionálne centrum Spišská Nová Ves vykonáva geologické práce pri riešení úloh geologického výskumu a prieskumu najmä v regióne stredného a východného Slovenska. Odborné činnosti v ložiskovej geológii, hydrogeológii, inžinierskej geológii, geochémii životného prostredia, geofyzike a 3D geologickom modelovaní ...

kronika MESTa SpišSká STará VES PDF Stažení zdarma

docplayer.cz/52793275-Kronika-mesta-spisska-star …

7 0-4 rokov 5-9 rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov kronika MESTa SpišSká STará VES 2012 bude môcť vstupovať do právnych vzťahov, bude mať spoločenskú a politickú akceptáciu a stane sa partnerom pre štátne i európske orgány a inštitúcie. EZUS oficiálne založili dvaja členovia, a to: Združenie ...

História – Slovenský Červený kríž

redcross.sk/historia/

Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta (1828-1910) dňa 24. júna 1859, po tom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine. Po bitke pri Solferine v severnom Taliansku, kde sa stretli vojska Francúzska a Rakúska, zostalo 40 000 mŕtvych a tisíce ...

Príbeh tunela pod bratislavským hradom • imhd.sk Bratislava

imhd.sk/ba/doc/sk/10098/Pribeh-tunela-pod-bratis …

História tunela pod bratislavským hradom siaha do roku 1929, kedy bola vypísaná medzinárodná verejná súťaž na základný regulačný plán a železničné riešenie pre územie mesta Bratislavy a okolitých obcí. Dva zo súťažných návrhov obsahovali aj riešenie prepojenia centra mesta s dunajským nábrežím prostredníctvom ...

Nová súdna mapa od 1.1.2023 | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/obchodne-pravo/nova-sudna-mapa …

26.5.2023. Od 1. 1. 2023 dôjde k zániku niektorých súdov či zmene ich príslušnosti napríklad aj v obchodnoprávnej agende súdov. Viete, na aký súd sa po novom budete môcť obrátiť? Aktualizácia k 26.5.2023: Účinnosť súdnej mapy bola posunutá na 1.6.2023, všetky uvedené zmeny teda začnú v praxi fungovať až od júna.

Doplňujúce pedagogické štúdium | Celoživotné vzdelávanie UMB ...

www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelav …

Doplňujúce pedagogické štúdium. Celoživotné vzdelávanie UMB. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

SMER - SD | Slovenská sociálna demokracia | Kontakt

strana-smer.sk/kontakt

Spišská Nová Ves okresný predseda: Ing. Branislav Rusiňák, tel.: 0902 110 142 okresný administrátor: Vladimír Olšavský, tel.: 0905 839 585 Levočská č. 3, 052 01 Spišská Nová Ves e-mail: okressn@strana-smer.sk: Trebišov okresný predseda: Ing. Július Hajdu, 0948/021 177

EXOD | ozskolstva.sk

www.ozskolstva.sk/sk/rekreacie/exod.alej

Spiš – Slovenský raj – Spišská Nová Ves . Kysuce, Súľovské skaly - Žilina. Zádielská tiesňava, Hájske vodopády . Poznávanie Piešťan a okolia. Košice a okolie. Prešov a okolie. Snina, Horný Zemplín, Poloniny Prezentácie zo 66. a 67. ročníka EXOD-u v rokoch 2019 a 2020. Banská Štiavnica - banské umenie