Kultúrne a záujmové združenia

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, juniorské formace – kurz pro děti od 9 do 16 let, tanec ve skupině. Nabízíme i prázdninové pobytové …

www.sazp.sk

Spišská Nová Ves: 1998: ... MIKROREGIÓN KVETNIANKA - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBCÍ PRE CR: Levice: 2002: Informačné tabule pre obce združené v MR: 60 000: 628:

www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/pod2004/pod98_03/dotacie/m.htm

Registre, evidencie, zoznamy - informácie o registrácii ...

Záujmové združenia právnických osôb . Združenia obc ...

www.minv.sk/

ZOUS - Úvod

... záujmové, mimovládne združenie právnických osôb, ... Zmena názvu ZOUS na Združenie odborných ... Ľuboš Bazár člen /riaditeľ SŠ Spišská Nová Ves/

zous.sk/

Organizácie cestovného ruchu - VUCKE

Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves, ... OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Záujmové združenie obcí Slovenský raj ... (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, ...

web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/organizacie.html

Kto sa uchádza o percento z dane (6) - www.sme.sk

ZO OZ PBGN pri Uranpres, s. r. o., Spišská Nová Ves* Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves 31950680. ... ANAVUM regionálne a kultúrne združenie* Nána, ...

www.sme.sk/c/250967/kto-sa-uchadza-o-percento-z-dane-6.html

Slovenské združenie výrobcov kameniva - O nás

... Spišská Nová Ves; ŠTRKKOM, spol. s r ... SZVK ako záujmové združenie právnických osôb bolo zaregistrované na ... (Európske združenie výrobcov ...

www.szvk.sk/szvk/onas/

Podpora podnikania a zamestnanosti - združenia, NO — Zoznam.sk

Tehelná 20, 05201 Spišská Nová Ves. Podpora malého a stredného podnikania v regióne stredného Spiša. ... záujmové združenie na Slovensku, ...

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/Podporne-svojpomocne-zdruzenia-NO/Podpora-podnikania-zamestnanosti-zdruzenia-NO/

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých ...

... 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty. ... charitatívne a nezávislé združenie, ... Záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými ...

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia-zdravotne-postihnutych-a-chorych/kosicky-kraj/

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2001 - MPSVR SR

Kultúrne združenie Rómov Slovenska . Golianova 10, 974 01 Banská Bystrica, 048/4143515 . ... Levočská 3, 052 01 Spišská Nová Ves, 0905/660723 .

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2006/docs/pridelene-dotacie-obcianskym-zdruzeniam-roku-2001.html

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2002 - MPSVR SR

Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 053/4174125 . ... Kultúrne združenie Rómov Slovenska, 34006982 Golianova 10, 974 01 Banská Bystric a 048/4148552 .

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2006/docs/pridelene-dotacie-obcianskym-zdruzeniam-roku-2002.html

Podporujem Kultúrne združenie občanov ... - dobromat.sk

Nikdy nezabudnete podporiť svoje obľúbené združenie. Pred nákupom nemusíte navštíviť stránku dobromatu. Získavate exkluzívne zľavy určené iba ...

dobromat.sk/podporim/kzornk

REGISTRÁCIA ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB ...

Spišská Nová Ves. ... zákonníka právnické osoby na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu vytvárať záujmové ... Združenie nie ...

www.minv.sk/

www.trexima.sk

Záujmové združenie právnických osôb Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti Obec ... Spišská Nová Ves Trebišov Zvolen

www.trexima.sk/new/prezentacie/%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky_ISCP_2012.xls

Združenie mladých Rómov

Združenie mladých Rómov zamestnáva v skúšobnej ... voľnočasové aktivity a záujmové ... Najviac asistentov bude v okrese Spišská Nová Ves.

www.youngroma.sk/

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2017 - dvepercenta.sk

Tatra Bojnice - záujmové združenie: TATRANSKÁ AKADÉMIA, n.o. TATRANSKÁ ASOCIÁCIA ALTERNATÍVNYCH ŠPORTOV: ... Telovýchovná jednota Tatran Spišská Nová Ves:

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

BIC Spišská Nová Ves

záujmové združenie právnických osôb. Sídlo združenia: ... (NARMSP), mestom Spišská Nová Ves a Spišskou regionálnou rozvojovou agentúrou (SRRA), ...

www.bicsnv.sk/

Registrácia zamestnávateľa - ISTP.sk

Ako prvý krok pri registrácii je potrebné vyplniť identifikačné číslo (IČO) zamestnávateľa. Na základe vyplnenia tejto položky sa Vám automaticky ...

www.istp.sk/registracia.php

Občianske združenie ARBAT SPIŠ | Facebook

Spišská Nová Ves si pripomenula 72. výročie oslobodenia mesta ... Občianske združenie Arbat Spiš podporilo toto tradičné kultúrne podujatie ...

www.facebook.com/Klub-Arbat-Spi%C5%A1-pri-Slovensko-ruskej-spolo%C4%8Dnosti-574524299387334/

Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín ...

Združenie pestovateľov a ... Medzi kultúrne pamiatky ... Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov ...

www.facebook.com/Zdru%C5%BEenie-pestovate%C4%BEov-a-malov%C3%BDrobcov-tokajsk%C3%BDch-v%C3%ADn-Slovenska-179174008769291/

Záujmové združenie | Zlaté stránky

záujmové združenie … Humanitárne združenie HUMAN … občianske združenie … Občianske združenie Human záujmové združenie

www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_z%C3%A1ujmov%C3%A9+zdru%C5%BEenie/1/

VEREJNÉ KNIŽNICE - Slovenská asociácia knižníc

... dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej ... 052 01 Spišská Nová Ves Tel.: 053/ 4464757 (Letná 28) 053 ...

www.sakba.sk/

kultúrne podujatia - zoznam RSS kanálov

Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves - http://registerkultury.gov.sk/podujatia/rss.php?kanal=207 ... Záujmové združenie žien ASPEKT - ...

registerkultury.gov.sk/podujatia/rsszoznam.php

Podporené projekty | Implementacna agentura MPSVR SR

... Kultúrne Združenie Rómov Slovenska Výška príspevku: 28 417,92 EUR Kód výzvy: ... Občianske združenie Nová cesta Výška príspevku: 49 951,57 EUR Kód ...

www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/programove-obdobie-2007-20133/podporene-projekty

TZB portál - správa budov, stavebníctvo, voda-plyn-kurenie ...

... 7. februára 1996 a registrácia bola prevedená 23. marca 1996 na Okresnom úrade Košice I. ako neziskové záujmové združenie ... Združenie spoločenstiev ...

www.tzbportal.sk/sprava-budov/zdruzenie-spolocenstiev-vlastnikov-bytov-na-slovensku-oslavilo-15-vyrocie-svojho

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2017 - dvepercenta.sk

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves: ... Kultúrne centrum Kubra: Kultúrne združenie Štúrovo a okolie,"Párkány és Vidéke Kulturális Társulás"

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

ZDRUŽENIE OBCÍ PRE LIKVIDÁCIU ODPADU, Breznička - Tel ...

ZDRUŽENIE OBCÍ PRE LIKVIDÁCIU ODPADU, ... Záujmové združenia v Brezničke. ... Záujmové združenia; Bystrany 276, 05362;

www.zlatestranky.sk/firmy/Brezni%C4%8Dka/T268276/ZDRU%C5%BDENIE+OBC%C3%8D+PRE+LIKVID%C3%81CIU+ODPADU/

O nás | OZ mamma

O nás „Iba človek s rakovinou vie, ako veľmi potrebuje pomoc iných.“ Občianske združenie „MAMMA“ (ďalej OZ „MAMMA“) je dobrovoľné, záujmové ...

www.ozmamma.sk/o-nas/

Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu | Vzťahy firmy

Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho ... Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu Záujmové združenie právnických osôb Komenského 3 ...

firemny-register.sk/firma/45017182-Zdruzenie-miest-a-obci-velkokrtisskeho-regionu/

O nás | Regionálne vzdelávacie centrum

... ako záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie miestnej samosprávy. ... Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. ...

www.rvc-strba.sk/o-nas

Občianske združenie TATRY — Ekoforum.sk

Občianske združenie TATRY ... „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004“, ... Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves;

www.ekoforum.sk/o-nas/clenovia/obcianske-zdruzenie-tatry

Združenia miest a obcí v kraji Košický kraj - Azet.sk

Záujmové združenie. ... www.sezospis.sk Sadová 13 , 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty. Katalóg | O nás | Reklama | Podmienky | Cookies | Pravidl ...

www.azet.sk/katalog/zdruzenia-miest-a-obci/kosicky-kraj/

VP-DANv15 - Všeobecné podanie – Správa daní (VP-DAN)

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby. Ulica . PSČ *

pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.329.html

Zoznam: www.ludovakultura.sk

ČAČINA (Spišská Nová Ves) Radničné námestie č. 4 ... Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom

www.ludovakultura.sk/index.php

Spišská regionálna rozvojová agentúra - Člen integrovanej ...

Predstavenie Spišská regionálna rozvojová agentúra je záujmové združenie právnických osôb. Založená bola v r. 1996.

srra.sk/

Kto sa uchádza o percento z dane (4) - www.sme.sk

Záujmové združenie žien FENESTRA* Košice, Tomášikova 19 35531151. ... Spišská Nová Ves 31274838. Združenie občanov pri ZŠ Cordákova 50, ...

www.sme.sk/c/247419/kto-sa-uchadza-o-percento-z-dane-4.html

„Multifunkčný areál Schulerloch” | Záujmové združenie ...

„Multifunkčný areál Schulerloch” ( Záujmové združenie právnických osôb), má za cieľ revitalizáciu súčasného územia v prímestskej časti Spišskej ...

mas.snv.sk/

Obchody | Dobromat - Každým nákupom pomáhate

Registrovať združenie; Registrácia podporovateľa; Registrovať obchod; Rozšírenie do prehliadača; Dobromat.cz; Dobromat Každým nákupom pomáhate. Nákupom v

dobromat.sk/obchody/zoznam

Skládka TKO Vyšehradné - Záujmové združenie obcí...

Skládka TKO Vyšehradné - Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Prav Nitrianske Pravno , 97213 Odbory činnosti: Skládky ...

www.inform.sk/firmy/d/Skladka-TKO-Vysehradne-Zaujmove-zdruzenie-obci-Nitrianske-Pravno-Tuzina-Prav-432007

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Trebišov — Zoznam.sk

Občianske združenie. ... Záujmové združenie zamerané na rozvoj slovenského tokajského mikroregiónu a cestovného ruchu. http://www.tvc.sk. Podmienky Zoznam.sk;

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/A-Z-Zdruzenia-neziskove-organizacie/Trebisov.html

Oznamy - Hubertus | Športovo záujmové združenie | Strelnica

ŠZZ Hubertus | Športovo záujmové združenie. Aktuálne počasie. Úvod. Oznamy. Stanovy. Plánované akcie. ... Spišská Nová Ves, Poprad, Trenčín, Bratislava ...

www.szz-hubertus.sk/oznamy

Fórum života » Oficiálna stránka občianskeho združenia ...

... Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves, ... Záujmové združenie ... Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, občianske združenie ...

www.forumzivota.sk/clenovia/

V Ý R O Č N Á S P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 - alzheimer.sk

IB Záujmové združenie Rodina Okružná 20, 917 01 Trnava IB ... Mickiewiczova 6, 052 80 Spišská Nová Ves ...

www.alzheimer.sk/media/87573/vyrocnasprava2013def.pdf

Slovenská asociácia knižníc

... dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej ... Spišská Nová Ves Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

www.sakba.sk/

Stanovy | OZ mamma - Občianske združenie

Stanovy . Časť prvá Základné ustanovenia. Článok 1 Základné údaje. Názov: Občianske združenie „MAMMA“ Sídlo: Brezová 37, 052 01 Spišská Nová Ves

www.ozmamma.sk/stanovy/

Zoznam obcí a mikroregiónov schválených pre pridelenie dotácie

Spišská Nová Ves ÚPN obce ... ÚPN obce Vysoká nad Kysucou 90 000 90 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ MIKROREGIÓNU „JUH ŠÍRAVY ...

www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/ochrana-prirody/starostlivost-o-krajinu/obnova-dediny/zoznam-obci/5-Zoznam_-_pridelenie_dotcie2003.doc

Referencie - REDOX s.r.o.

Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves. Mesto Stará Tur ... Záujmové združenie obcí Skládka TKO Vyšehradn ...

www.redox.sk/-referencie

Vysoké tatry - hotel Nezábudka - hotelvysoketatry.sk ...

GWA Spišská Nová Ves: Herba spol.s r.o. ITS. ... záujmové združenie ekonómov. Ekonomika.sk. Elli Lilly. ... Združenie pre ekologiu cloveka a krajinu.

www.hotel-nezabudka.sk/index.php

Vlaky, vláčiky, železnice, trate, modely, simulátory ...

... Spišská Nová Ves ... Smižany boli 15 rokov sídlom neziskovej organizácie Záujmové združenie obcí ... Združenie podnikateľov v cestovnom ruchu ...

www.vlaky.net/servis/galeria.asp

Grantový systém ÚV SR - zoznam žiadostí

052 01 Spišská Nová Ves kraj: Košický IČO: 35 571 098 číslo žiadosti ... Záujmové združenie Spektrum Hlavná 32 943 01 Štúrovo kraj: Nitriansky

dotacie.vlada.gov.sk/2015/zobraz_ziadosti.php

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4.stretnutie ... ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA ... Záujmové združenie založené v roku 1990.

zbsc.eu/odkazysvet.php