Billboardová reklama, vylepovanie plagátov • okr. Spišská Nová Ves a okolie

Kučera s.r.o.

Reklama do novín, časopisov, inzercia, politická inzercia, reklamné predmety, eko tašky.

118 kmZvolen

INPANG-IMAGINE

Ponúkame reklamné a marketingové služby, tlač letákov, brožúr, katalógov, fotodarčeky, výšivky, prenájom reklamných plôch v regióne Veľkých Kapušian.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

FatraMedia - reklamná agentúra a copycentrum Ružomberok

FatraMedia - reklamná agentúra a copycentrum Ružomberok

FatraMedia je Ružomberská tlačiareň so širokou a nadštandardnou ponukou služieb. Sídlime v Ružomberku kde nájdete aj našu kanceláriu. Služby poskytujeme na širokom území Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína či Martina. Poskytujeme Kvalitnú tlač na …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

RENGL Slovensko, s.r.o.

Realizujeme výlep plagátov a plagátové kampane s kompletným súvisiacim servisom na plagátových plochách prakticky po celej Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Prevádzkujeme najväčšiu vlastnú sieť 5.000 plagátových plôch v 160 mestách. Plagáty vo …

287/1994 Z.z. - Zákon Národnej rady Slovenskej repu... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/287/1 …

Účelom tohto zákona je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, 1) záchranu prírodného dedičstva, 2) charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. 3) § 2.

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí - Voľby SME

volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/i/informacie-p …

Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. § 2. (1) Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt (ďalej len "občan") a dovŕšil v deň volieb 18 rokov veku.