Správa dokumentov, archivácia

Slovakia Online s.r.o.

Slovakia Online s.r.o.

Vyhľadávanie a spracúvanie politických, ekonomických a iných informácií z rozhlasového a televízneho vysielania a tlače. Mediálne analýzy, prepisy zvukových záznamov, preklady zo zahraničných zdrojov, off-line monitoring médií, on-line monitoring médií. ...

Daňové a colné fo... - PFS - financnasprava.sk

Finančná správa; ... Služba poskytuje zoznam aktuálnych aj starších colných a daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní.

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych

Uchovávanie a archivovanie písomností, účtovnej ...

... Spišská Nová Ves . ... pôvodca archívnych dokumentov, ... prístup k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania označujeme ako správa registratúry, ...

www.epi.sk/odborny-clanok/Uchovavanie-a-archivovanie-pisomnosti-uctovnej-dokumentacie-a-mzdovej-agendy.htm

ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia ...

ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia. Základné info Termín ... V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, ...

www.kurzy.sk/d-11042/odborna-sprava-registraturnych-zaznamov-archivacia-seminar-bratislava

Spravované spoločnosti | archivovanie.sk

... správa registratúry, ... archivácia, uloženie dokumentov, tvorba registratúrnych poriadkov, ... s.r.o. Spišská Nová Ves; WENTA, ...

www.archivovanie.sk/sk/Sprava-registratury/Spravovane-spolocnosti.alej

Zberné suroviny a.s. - Výkup druhotných surovín a ...

... poisťovne • nemocnice • úrady - štátna správa ... Skartácia dokumentov je prevádzkovaná centrálne na závode Senec Železničná 32 tel: +421 2 45648171

www.zsza.sk/skartacia.htm

Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov ...

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ...

www.kurzy.sk/kurzy/9070/sprava-registratury-hodnotenie-a-vyradovanie-zaznamov-archiv-organizacie-40-h-kurz-bratislava

Elektronická komu... - PFS

Finančná správa; Pre médi ... Informácia k elektronickému doručovaniu dokumentov pre oblasť dan ...

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky - Titulná stránka

Finančná správa SR; Copyright © 2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Dizajn a programovanie Millennium. RSS Vyhlásenie o prístupnosti Technická ...

www.finance.gov.sk/

Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa; Vývoz a dovoz archívnych dokumentov; Dôležité oznamy. Poskytovanie údajov z Registra obyvateľov SR

www.minv.sk/

Správy o vedeckovýskumnej činnosti | UPJŠ

Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce; Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) ... Správa dokumentov, Iné elektronické dokumenty, Ved.-výsk. činnosť)

www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spravy-o-vedeckovyskumnej-cinnosti/

Správa registratúry a dokumentov v kraji Košický kraj

Spišská Nová Ves (1) ... Správa dokumentov BOZP, požiarnej ochrany a civilnej ochrany. Odborné školenia a poradenská činnosť BOZP pre firmy.

www.azet.sk/katalog/sprava-registratury-a-dokumentov/kosicky-kraj/

395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach ...

... Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, ... Pôvodca archívnych dokumentov, ... Spišská Nová Ves: 4. Archív Trebišov:

www.zakonypreludi.sk/zz/2002-395

Galanta - Práca, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády

Spišská Nová Ves ... archivácia dokument ... archivácia dokumentov Vybavovanie záležitostí v mene spoločnosti na úra ...

www.fipojobs.com/slovensko/galanta-praca-3147

Správa registratúry a dokumentov - Azet.sk

Správa dokumentov BOZP, požiarnej ochrany a civilnej ochrany. Odborné školenia a poradenská činnosť BOZP pre firmy. ... 052 01 Spišská Nová Ves Kontakty.

www.azet.sk/katalog/sprava-registratury-a-dokumentov/3/

Inaugurácie, habilitácie a kvalifikačné postupy | UPJŠ

Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce; Univerzitné poradenské centrum ... (AIS2, Administratívny systém, Správa dokumentov, Vnútorné predpisy, ...

www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/inauguracie-habilitacie/inauguracie-habilitacie-a-kvalifikacne-postupy/

Práca, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády

Spišská Nová Ves Spišská Stará Ves ... archivácia dokumentov Vybavovanie záležitostí v mene spoločnosti na úradoch a v ... správa internetového ...

www.fipojobs.com/slovensko/praca-p-43

Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. – archivácia a ...

Spišská Nová Ves Letná 67, 052 80 Spišská Nová Ves 053/446 43 39. Gelnica, Spišská Nová Ves. 4. Stará Ľubovňa Obrancov mieru 22, 064 01 Stará Ľubovňa

www.registratura.net/uzemna-posobnost-statnych-archivov/

Superlegalizácia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Verejná správa; Úvodná stránka. Aktuality. ... Spišská Nová Ves. Rožňava. Michalovce. Košice-okolie. Gelnica. Sobrance. NITRIANSKY KRAJ. PREŠOVSKÝ KRAJ ...

www.minv.sk/

Práca Administratívny Trnava, ponuka práce | Jooble

Martin Trenčín Poprad Prievidza Zvolen Považská Bystrica Michalovce Nové Zámky Spišská Nová Ves ... príprava a triedenie dokumentov, ... archivácia ...

sk.jooble.org/pr%c3%a1ca-administrat%C3%ADvny/Trnava

Zákon o archívoch a registratúrach - úplné znenie - Zákon ...

... Správa registratúry je ... súčasne určí lehotu na usporiadanie archívnych dokumentov. § 23 Správa registratúry ... Spišská Nová Ves ...

www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-archivoch-a-registraturach/

Práca Administratíva Trnava, ponuka práce | Jooble

Martin Trenčín Poprad Prievidza Zvolen Považská Bystrica Michalovce Nové Zámky Spišská Nová Ves ... archivácia dokumentov, ... spracovanie databáz ...

sk.jooble.org/pr%c3%a1ca-administrat%C3%ADva/Trnava

Ponuky práce na www.avizo.sk

Spišská Nová Ves Trebišov Zahraničie Nemecko Rakúsko Česká ... (65) Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP (47) ...

www.avizo.sk/jobs/zamestnanie

VP-REGv15 - Všeobecné podanie – Register (VP-REG)

Podanie je tvorené súborom dokumentov. Súčasťou podania je príloha. Obsah podania. Text podania . Dokumenty podania. Popis dokumentu .

pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html

Zdravé komunity - Výročná správa 2014 - Documents

... Výročná správa 2014. ... loKalita) Renáta Behárová (Arnutovce), Nikola ... vá (Soľ), Agnesa Škopová (Spišská Nová Ves), Alena ...

documents.tips/documents/zdrave-komunity-vyrocna-sprava-2014.html

Konzultant - istp.sk

Náplň práce: administratíva, vypisovanie zmlúv, archivácia dokumentov, práca s PC, mailová a osobná komunikácia s klientom a spoločnosťami, ...

istp.sk/pracovna-ponuka/1225789/Konzultant

Hodnota bez OBJ DOD ICO MESTO PSC Predmet OBJ DPH 3 060 2 990

... a.s. 36631124 Banská Bystrica 975 99 Správa dokumentov 10 000 ... 1155512 30.6.2016 13800 KABA International s.r.o. 36591475 Spišská Nová Ves 052 01 Výrobky ...

www.zscargo.sk/files/objednavky-t-s/2016/obj-21.6-30.6.2016.pdf

ossr-456654 - Documents

zvŠ neutajovanÉ zvv prÍruČka vojaka zÁkladnÉho vojenskÉho vÝcviku martin 2006 i originÁl zvŠ neutajovanÉ zvŠ neutajovanÉ zvv ii originÁl zvŠ ...

documents.tips/documents/ossr-456654.html

Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o.

Výročná Správa 2015. ... n.o. Certifikát podľa STN EN ISO 9001:2009. Register dokumentov. Darujte 2% z dane . Fotogaléria. ... Madaras centrum Spišská Nová ...

www.domovnalepkovo.sk/fotogaleria/

395/2002 Z.z. - Zákon o archívoch a registratúrach ...

Archívny fond je súbor archívnych dokumentov pochádzajúcich z registratúry toho ... Správa registratúry je ... Archív Spišská Nová Ves 4. Archív ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/395/

Informacny system vystavby - ISV - Štátne projekty ...

... (obsah jedného z dokumentov KPMG), ... Čiže prvorado by štátna stavebná správa mala spustiť veľmi jednoduchý softvér na všetkých stavebných ...

platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-vystavby-isv/908

Uchovávanie a archivovanie písomností – účtovnej ...

Spišská Nová Ves . Gelnica, ... pôvodca archívnych dokumentov, ... prístup k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania označujeme ako správa registratúry, ...

www.epi.sk/odborny-clanok/Uchovavanie-a-archivovanie-pisomnosti-uctovnej-dokumentacie-a-mzdovej-agendy-podnikatela-fyzickej-osoby.htm

Zlavomat.sk | Zľavy Bratislava

Zľavy Bratislava Aké hromadné zľavy sme dnes pre vás pripravili? Bratislavská metropola je skutočným rajom zľavových nákupov a pri sledovaní týchto ...

www.zlavomat.sk/

Práca - práca pre ZŤP - inzeráty - einz.sk

... administratíva, vypisovanie zmlúv, archivácia dokumentov, práca s PC, mailová, telefonická alebo osobná komunikácia (Práca vhodná ...

einz.sk/prace/

Ponuky práce na www.avizo.sk

Spišská Nová Ves Trebišov Zahraničie Nemecko Rakúsko ... archivácia dokumentov, práca s pc, mailová a osobná komunikácia s klientom a spoločnosťami, ...

www.avizo.sk/jobs/zamestnanie

Školské dokumenty :: Základná škola - zshutnickasnv.sk

... 052 01 Spišská Nová Ves. O nás | Školské ... Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači ... Správa o výchovno vzdelávacej ...

www.zshutnickasnv.sk/skolske-dokumenty/

Výročná správa Nadácie Pontis za rok 2015 by Pontis ...

... Výročná správa ... , Spišská Nová Ves ... Obdobie pred komunálnymi voľbami sme sa venovali predovšetkým spracovaniu strategických dokumentov a ...

issuu.com/nadaciapontis/docs/vyrocna_sprava_pontis_za-rok-2015

Notárske kancelárie - firmy | Cenové Ponuky

Spišská Nová Ves Ul. J ... notárka "Osvedčovanie právne významných skutočností a listín, správa ... "Overovanie zápisníc a dokumentov ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/not%C3%A1rske+kancel%C3%A1rie

Sprava - firmy | Cenové Ponuky

"Správa a údržba bytov, nebytových domov a domových kotolní. ... Bytové družstvo Spišská Nová Ves "Orgány, služby, dokumenty, informácie."

www.cenoveponuky.sk/firmy/sprava

odborný administratívny asistent - e-volution s.r.o ...

... evidencia a archivácia dokumentov,administratíva spojená s realizáciou projektov, ... Spišská Nová Ves (70) Trebišov (73) Nitriansky kraj (934) Komárno (122)

www.najponukaprace.com/odborny-administrativny-asistent-e-volution-s-r-o-kosice/

fakturacne - BSP

... 052 01 Spišská Nová Ves, tel. +421 908 734 958. IČO: 35975423, IČ DPH: ... Skenovanie a digitalizácia dokumentov. Nasadenie správa a rozvoj infraštruktúry.

www.bsp.sk/fakturacne.html

Odborný seminár Správa registratúry, Spišská Nová Ves a ...

.Odborný seminár Správa registratúry, Spišská Nová Ves a Gelnica Termín: ... interné normy na správu dokumentov, evidovanie dokumentov ...

www.asrsr.sk/seminare/odborny-seminar-sprava-registratury-spisska-nova-ves-a-gelnica-102012.html

Komunitné centrá oáza pre ľudí zo znevýhodneného ...

... (Spišská Nová Ves). ... je viac menej príležitostná počas príprav rôznych pracovných rozvojových dokumentov, ... prichádza a ako sa správa.

issuu.com/etpslovensko/docs/komunitn__-centr__-o__za-pre-__ud__

Colníci a Finančná stráž v literatúre (Colné aktuality č ...

... štátuV určitom historickom období mali byť colná správa a ... Rimavská Sobota, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves ... dokumentov a mapiek. Pozn.: Na ...

www.scribd.com/document/23344612/Colnici-a-Finan%C4%8Dna-stra%C5%BE-v-literature-Colne-aktuality-%C4%8D-1-a%C5%BE-6-2009

POZEMKOVÉ ÚRADY SR - pozemkovyurad.sk

... týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 20.09.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemčice do katastra nehnuteľností.

www.pozemkovyurad.sk/index.php

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok - register ...

... dokumentov podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o ... KAURI, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves ... 119,053 15,Betlanovce ...

www.rov.sk/zverejnenie.php

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok - register ...

... dokumentov podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... školenie správa ... Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves ...

www.rov.sk/zverejnenie.php

ZOO v Spišskej Novej Vsi (Slovensko) - Zverejňovanie ...

... Zverejňovanie dokumentov organizácie. Naša ZOO. Infocentrum; Mapa & služby ZOO; ... ZOO Spišská Nová Ves..:: Reklama ::....:: ... Súhrnná správa za rok ...

www.zoosnv.sk/zverejnovanie-dokumentov/zverejnovanie-dokumentov.html

Práca Brigádnik - administratívne činnosti, archivácia ...

archivácia dokumentov ostatné administratívne práce Termín nástupu: 05.01.2016; Vzdelanie: Druh pracovného pomeru: Na dohodu; Brigáda; Požiadavky:

www.pozripracu.sk/praca/pozicia/brigadnik-administrativne-cinnosti-archivacia-dokumentov-na-pobocke/25900

Administratívny asistent, OPĽZ - §54 NP Praxou k zamestnaniu

evidencia korešpondencie, evidencia elektronickej pošty, spracovanie podkladov, archivácia dokumentov. Pracovné miesto vhodné aj pre. absolventa. Pracovné ...

istp.sk/pracovna-ponuka/1297229/Administrativny-asistent-OP-Z-54-NP-Praxou-k-zamestnaniu

Dopyt: školenie, archivácia dokumentov, 1 osoba ...

Dopyt: školenie, archivácia dokumentov, 1 osoba, Nitriansky kraj. číslo: 86698513: Zadanie dopytu: 07.01.2010: Pôsobnosť dopytu: Nitriansky kraj: Kategória dopytu:

www.aaadopyt.sk/dopyt/15-poradenstvo/86698513-dopyt-skolenie-archivacia-dokumentov-1-osoba-nitriansky-kraj.html