Geodetické a kartografické práce

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření inženýrských ...

Služby | Domov | mojgeodet.sk

Mojgeodet.sk prezentuje služby spoločnosti MPGeo, s.r.o., ktorá sa zaoberá geodetickými prácami všetkého druhu: geometrický plán, vytýčenie pozemku, vytýčenie stavby, adresný bod, zameranie polohopisu a výškopisu atď.

Bratislava

Sunreality Slovakia s.r.o.

Zabezpečujeme vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a pod., pri kúpe Vám zabezpečíme sprostredkovanie najvýhodnejších bankových úverov s ...

SCANSTUDIO s. r. o.

Zaoberáme sa tvorbou 3D modelov fotogrametrickým a terestrickým laserovým skenovaním. Realizujeme pre vás služby ako geodetické merania, 3D skenovanie, 3D mapovanie, 3D modelovanie, panoramatické snímkovanie, Informačné modely budov (BIM), 3D vizualizácie, ...

OTVORENÉ (Zavírá 18:00)

MPGeo, s.r.o.

Geodetické práce, geometrický plán, vytýčenie pozemkov stavieb, zameranie polohopisu a výškopisu, adresný bod.

Geodetické a kartografické činnosti

Katalóg geodetických prác: geometrické plány, zameranie pozemku, zameranie stavby, kataster nehnuteľností.

Bratislava
MEDIA COELI ®

MEDIA COELI ®

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby: - know-how : tvorba a implementácia, projektový manažment: tvorba a implementácia dotácie - eurofondy - granty: vypracovanie žiadosti a implementácia, zabezpečenie predaja, kúpy a prevodu obchodných ...

GEOram s. r. o.

GEOram s. r. o.

Ponúkame Vám svoje služby v oblasti katastra nehnuteľností, ale aj v iných bežných geodetických prácach najmä v okresoch Senec, Pezinok, Bratislava, Malacky, Trnava a Galanta. Vyhotovujeme geometrické plány na oddelenie pozemkov, nehnuteľnosti, zameranie ...

OTVORENÉ (nonstop)

Mário Antálek - Geodetické práce

Geodetické podklady pre projektantov, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie stavieb, geometrické plány, polohopis, výškopis.

Ing. Dana Sušková

Ing. Dana Sušková

Inžinierska činnosť vo výstavbe – stavebné povolenia a kolaudácie stavieb. Rodinné domy, chaty, bytové domy, predajne, sklady, haly a iné stavby. Zabezpečíme vyjadrenia, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, geodetické a ďalšie služby.

GEODETICKÉ PRÁCE RÝCHLO - geoprace.sk

geodet, geometrický plán, geodetické práce, zameranie stavby ku kolaudácii, vytýčenie hranice pozemku,

www.geoprace.sk/

Geodet - Geometrické plány, geodetické práce v Bratislave ...

Geodet - Geometrické plány, geodetické práce v Bratislave. Naša geodetická spoločnosť si získava stále viac a viac klientov vďaka filozofii, ...

www.geodetky.sk/

Geodet Galanta | Geodet Galanta s.r.o.

Geodetické práce v okresoch Galanta, Šaľa a Trnava. Spoločnosť Geodet Galanta s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti geodézie a katastra nehnuteľnost ...

www.geodetgalanta.sk/

Geodetické práce | inžinierska geodézia | Ing. Martin Ondriaš

Geodetické práce a právne služby. Navigácia: Gepron.sk. Profil spoločnosti Vítame Vás na webovej stránke Geodetickej kancelárie Ing. Martin Ondriaš – GEPRON.

www.gepron.sk/

Geodet - Senec

Realizované geodetické a kartografické práce sú podľa § 6 Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. vykonávané pod dohľadom autorizovaného geodeta a kartografa.

geodet-senec.sk/

SykoGeodet Geodetické práce Geometrické plány v Žiline ...

Ponúkame geodetické práce spojené s prevodom nehnuteľností a majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné ...

www.sykogeodet.sk/

Geodetické služby - Banská Bystrica | Geometrický plán ...

Ponúkame vám komplexné služby v oblasti geodézie. Geodetické práce, kataster nehnuteľností, inžinierske siete, projektové práce a geologické práce.

geodeticke-sluzby.com/

Geodetické práce | Juraj Maňko Prešov

Odborné geodetické a kartografické práce. Vytyčovanie stavieb a ciest a výpočty kubatúr. Predbežné aj porealizačné zamerania.

www.geodet-presov.sk/

CENNÍK GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC

Geodetické práce predrealizačné 01 100 m Predrealizačné polohové a výškové za-meranie a kartografické spracovanie pra-covného pásu – intravilán (3 ...

geooffice.sk/images/cennik%20GaK%20prac.pdf

Cenník geodetických prác a služieb - www.geodetky.sk

Geodetické práce. Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb; Geometrický plán; Polohopis - výškopis; Digitálna mapa; Grafické identifikácie; Územno ...

www.geodetky.sk/cennik/

SYKO,sro - Geodetické práce | Facebook

SYKO,sro - Geodetické práce, Zilina, Slovakia. 134 likes · 1 talking about this. SYKO,s.r.o. - Geodetické práce A. Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina...

www.facebook.com/SykoGeodet

Geodetické práce autorizovaný geodet a kartograf

Autorizovaný geodet a kartograf Ing. Robert Lantaj - geodetické práce spoločnosť Zememerač s.r.o.

zememerac.com/domains/zememerac.com/new/

Geodetické práce na VRT :: VLAKY.NET

... Geodetické práce na VRT FrantisekIII.- nevadi, ale nepochopil som Ta. To ze Cina nema prebujnely socialny system, nema tazku vazensku gulu na nohe.

www.vlaky.net/zeleznice/spravy/4105-Geodeticke-prace-na-VRT/

Geodetické práce | MGeo

Autorizované geodetické práce pre západné Slovensko. Geometrické plány, vytýčenie hranice pozemku a stavby, digitálna technická mapa.

www.mgeo.sk/

Cenník Geodetická práce Žilina | SykoGeodet

Geodetické práce Žilina. Ak potrebujete vyhotoviť geometrický plán, alebo zamerať pozemok, či vytýčiť hranice pozemku v teréne a označiť ich zvolenou ...

www.sykogeodet.sk/cennik-geodetickych-prac

.:Geodet Bariak:.

geodetické práce pre okres Senec a okolie. Kto som. Moja geodetická kancelária sa nachádza v Senci. Ponúkam vám geodetické služby najmä v okrese Senec, ...

www.geodet-bariak.sk/

Geodet Banská Bystrica | FÁBIAN s.r.o. - geodetická kancelária

Aké geodetické práce poskytujeme? » geodetické a kartografické práce investora » geodetické a kartografické práce projektanta » geodetické a ...

www.geodet-bb.sk/index.html

Ing. Jozef Vlachovič | GEODET | Úvod

Ako hlavné prioroty si kladieme včas dodané a kvalitne spracované geodetické práce, s ktorými je náš zákazník spokojný.

www.geodet-jv.sk/

Geodetické Práce - Ivan Opatovský | Facebook

Geodetické Práce - Ivan Opatovský, Trencin, Slovakia. 191 likes. Pomáhať a merať :)

www.facebook.com/geodetickepraceivanopatovsky.sk

Geodetická kancelária Považská Bystrica

Geodetická kancelária Eduard Švec - GEODET ponúka geodetické práce v Považskej Bystrici a jej okolí, geometrický plán, vytýčenie hraníc pozemkov ...

www.geodetickepracepb.sk/

Geonik plus - Geodetická kancelária Nitra | O nás

a iné geodetické práce; Kvalitnými prístrojmi, dlhoročnými skúsenosťami a odbornými vedomosťami zabezpečujeme profesionálnu úroveň našej práce.

geonik.sk/

Geodeti Žilina, Bytča - Žilinský kraj | GEOMER

Geodetické práce so zameraním na celý Žilinský kraj. Hľadáte spoľahlivého geodeta s mnohoročnými skúsenosťami s pôsobením v Žilinskom kraji?

www.geodet-bytca.sk/

Geodetické práce - Geometricke-plany.sk - Ing. Ladislav ...

Geodetické práce. Hľadáte spoľahlivého geodeta, ktorý vám zabezpečí geometrické plány, vytyčovanie pozemkov či polohopis a výškopis pre stavebný projekt?

www.geometricke-plany.sk/geodeticke-prace/

iGeo, s.r.o. | iGEO s.r.o.

Geodetické práce, inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností ... Firma iGEO s.r.o. vznikla v roku 2008 na základe zápisu do obchodného registra ...

www.igeo.sk/

Geodetické práce - inset.com

Geodetické práce Diagnostika zaťaženia životného prostredia Cielové oblasti Akreditácia a certifikáty Referencie Prospekty Kontakt Pracovné miesta

inset.com/sk/obory-cinnosti-sk/geodeticke-sk

GEODETICKÉ PRÁCE

Vykonávame geodetické a kartografické práce . geometrické plány na všetky účely (majetkovoprávne vysporiadanie, ku kolaudácií stavieb, ku vybaveniu ...

www.geomal.sk/

O nás

Firma Vlastimil BIELIK – geodetické práce vznikla v roku 1992 za účelom poskytovania komplexných geodetických a kartografických prác, ktoré by svojou ...

www.geodetrajec.sk/

Oznámenie k zoznamu činností patriacich do niektorej z ...

26 Výstavba kaalizačej prípojky - zahŕňa vytýčeie prípojky, výkopové práce, geodetické za ueraie, uateriál a ďalšie 42 ... 170 Zeé práce, ...

www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_Oznam_CPA.pdf

geodetic-ke.sk

Registráciu domény a webhosting zabezpečuje firma EuroNET Slovakia s.r.o. - www.euronet.sk Za obsah stránok na tejto adrese zodpovedá výlučne nájomca ...

geodetic-ke.sk/

Geodet Žilina │Ing. Radomír Blažek - Geodetic │Geodet ...

Geodetické práce realizujeme prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji, v okresoch Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto a Čadca.

geodetic.sk/

UNITEL s.r.o.

UNITEL s.r.o. Zemné práce, Montážne práce, Výškové práce, Strojový park - prenájom, Projektovanie, Práca s optickými káblami, Geodetické práce, Internet

www.unitel.sk/index.html

Geodet Košice | Ing. Peter Žurav

Geodetické práce expresne. Vo väčšine prípadov sme schopní zabezpečiť geodetické meranie do 24 hodín.

www.geodet-zurav.sk/

Naše služby | www.geospol.com

Geodetické a kartografické práce, fotogrametria,3D scanovanie a 3D modelovanie,inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností,geometrické plány a vytýčenie ...

geospol.com/sluzby

Geodet Nové Zámky | Ing. Michal Dudo - Geodetická kancelária

Geodet v Nových Zámkoch - Geodetická kancelária, Ing. Michal Dudo. Geodet Ing. Michal Dudo vykonáva kompletné geodetické práce. Sídlime síce v Šuranoch ...

www.geodezia-novezamky.sk/

Cenník , Geodet Žilina │Ing. Radomír Blažek - Geodetic ...

geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc, pozemkov, vyhotovovanie zmlúv, poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností

www.geodetic.sk/index.php/cennik

Geodézia Krupina | GEO-SLUŽBY s.r.o.

Geodézia v Krupine Geodetické práce a služby vyhotovenie geometrických plánov zameranie pozemku zameranie pozemku zameranie stavby ku ...

www.geosluzby.sk/

Geodetické a kartografické práce Žilina | GEOZA, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEOZA, s.r.o. sú geodetické a kartografické práce v Žiline a okolí.

www.geodet-zilina.sk/

Zoznam vybraných geodetických prác | www.geospol.com

Geodetické a kartografické práce, fotogrametria,3D scanovanie a 3D modelovanie,inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností,Geometrické plány a vytýčenie ...

geospol.com/geodeticke-prace

Geodetické práce - isgeo.sk

Geodetické a kartografické práce. Firma IsGeo vznikla v roku 2002 na základe ukončenia činnosti najväčšej geodetickej spoločnosti v regióne Žiaru nad ...

isgeo.sk/

G-geo Geodetické práce

Ponúkam Vám geodetické práce. Od zamerania nehnuteľností, cez pomoc s vybavením všetkých potrebných dokladov potrebných na zápis nehnuteľností do katastra.

www.g-geo.sk/

GEODET SABINOV s.r.o. - geo-slovakia.eu

Geodetické práce. Menu Vyhľadávanie Úvod - GEODET POTREBUJETE: - majetkoprávne vysporiadať a vytýčiť Váš pozemok - zamerať rozostavanú stavbu alebo ...

www.geo-slovakia.eu/

geodet-geometricky-plan.sk - Geodetické práce rýchlo ...

Geodetické práce rýchlo, kvalitne a lacno! Geodetické práce rýchlo, kvalitne a lacno! geodet-geometricky-plan.sk Geodetické práce rýchlo, kvalitne a lacno!

www.geodet-geometricky-plan.sk/

Geodeti Nitra - GEOPROJEKT, s.r.o.

GEOPROJEKT, s.r.o. - poskytujeme komplexné geodetické služby a vykonávame geodetické práce. Info na č.: 0905 534 254.

www.geodeti-nitra.sk/

Geodetické práce - mosovce.sk

Geodetické práce | | Prečítať text. ... • vytyčovacie práce - vytyčovanie stavieb a pozemkov, vytýčenie susedných hraníc pozemkov

www.mosovce.sk/geodeticke-prace.html

Geodet v.o.s.

Geodetické práce | Geometrické plány | Vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb | Špeciálne geodetické merania. Geodet v.o.s. O nás; Služby . Služby;

www.geodetmt.eu/

O nás / Sigeo spol. s r.o., geodetické práce, geodézia ...

Sigeo spol. s r.o., geodetické práce, geodézia, mapovanie, geometrický plán, deformačné merania, vytyčovanie, kontrolné merania, porealizačné zameranie

www.sigeo.sk/

Vitajte na stránke firmy Geodeting s.r.o.

Geodetické práce. Hrdo poháňa WordPress. Hľada ť. Hlavné menu ...

www.geodeting.sk/

Cenník | Geodet Juhasz – geodetické práce

Ceny jednotlivých geodetických a kartografických prác sa odvíjajú od cenníka pre geodetické a kartografické práce. Cena sa stanoví od polohy, terénu ...

www.geodetjuhasz.sk/

Geodet Juhasz – geodetické práce

Kompletné geodetické práce. Úvod; Ponuka; Cenník; Kontakt; Reality. Dopyt; Ponuka; Šport. Stolný tenis; Malý futbal; Úvod.

www.geodetjuhasz.sk/